Oudste dinosaurussen ter wereld gevonden

Wetenschappers zijn er met hulp van kinderen in geslaagd op het eiland Madagascar de resten van de klaarblijkelijk oudste dinosaurus ter wereld te vinden. De fossielen zijn mogelijk zowat 230 miljoen jaar oud, zo berichtte John Flynn van het Field Museum in Chicago en collega's in het jongste nummer van het vakblad Science.

Belga

BR>De vorsers situeren de dino in de familie van de Prosaropoden, planteneters met een kleine kop en lange hals die zich op twee of vier voeten kunnen voortbewegen. De gevonden dieren zijn zo ongeveer zo groot als een kangoeroe.

De vorsers vonden op de site, die hen door plaatselijke bewoners was aangegeven, benevens de kaakbeenderen van de beide dino's - die nog geen naam hebben - ook de fossielen van acht andere prehistorische dieren. Zij stammen uit hetzelfde tijdvak als de dinosaurussen.

Drie van de fossielen behoren tot dezelfde diersoort waartoe ook de huidige reptielen horen. De andere maken deel uit van een soort waaruit de moderne zoogdieren zijn voortgesproten. Bijna alle exemplaren waren nog niet bekend en zijn in een nog uitzonderlijke staat.

Het team had kinderen naar vindplaats van beenderen gevraagd. "Een jongen zei dat zijn oudste broer nog enkele beenderen had gevonden", vertelt Wyss. Na een halve dag wachten, toonde Mena de vorsers de site.

De beenderen van de zoogdierachtigen waren zelfs voor de wetenschappers een verrassing. Zij hadden niet gedacht dat dergelijke beesten in de tijd van de dinosaurussen leefden.

De vondst biedt een kijk op het begin van de dinosaurustijd. De oudste totnogtoe bekende dino's zijn de Herrerasaurus en de Eoraptor. Zij zouden zowat 228 miljoen jaar geleden hebben geleefd.

De datering van de jongste vondst heeft te maken met het feit dat op Madagascar geen enkel fossiel is gevonden van het reptiel aetosaurus. Deze kleine planteneter bevolkte de regio 228 miljoen jaar geleden. Wat er volgens Flynn op wijst dat de beide prosauropoden nog voor hen leefden. Zij hebben dezelfde voorvasders als de apatosaurus en andere sauropoden die vroeger existeerden, of waren zelf de voorvaders.

Nu in het nieuws