Surfen met Jezus

Sommige grappen zijn te goed om serieus te worden genomen. Maar wat te doen als de bedenker van de grap bij hoog en bij laag volhoudt dat het allemaal écht waar is wat hij verkondigt? En zich dan ook nog eens beroept op een eerzaam en waarachtig geloof? Je blijft, kortom, heen en weer zwalpen als je leest wat de bedenkers van Jesux allemaal te zeggen hebben. Jawel, het staat er goed: met een x, net als Unix en Linux, en inderdaad is ook Jesux een besturingssysteem. In feite is het gewoon Linux, het veelbesproken alternatief voor Unix, dat door de Finse programmeur Linus Torvalds werd bedacht en dat nog geen tien jaar nadien als alternatief voor Windows een ware hausse aan het beleven is.

Rob Vermeulen

BR>Een van de grote krachten van Linux is dat het onder zekere waarborgen vrij verspreid mag worden. Van dat recht maken diverse bedrijven gebruik, die zogenoemde distributies op de markt brengen: complete verzamelingen van Linux met allerlei toebehoren, vaak in een speciaal jasje gestoken om het te onderscheiden van de concurrentie. Jesux is zo'n distributie, en het onderscheid zit 'm in het geloof. Jesux is het eerste computer-besturingssysteem met een christelijke ondertoon. Gebaseerd op de bekende RedHat-distributie is het een Linux met een kruisje, waar vooral de evangelisch georiënteerde christen zich lekker bij zal voelen.

Bijbelteksten

De eigen identiteit van Jesux begint bij de standaard aanwezigheid van links naar allerlei stichtelijke websites (en de afwezigheid van minder stichtelijke natuurlijk). Verder moet de gebruiker vanaf het inloggen al worden geconfronteerd met uitgezochte bijbelteksten en maakt de complete tekst van de King James-bijbel deel uit van de distributie. In de kalenderfunctie zijn christelijke feestdagen opgenomen en desgewenst kan het gebruik van het besturingssysteem op zondagen onmogelijk worden gemaakt. Die extraatjes zullen ook bij sommige christen-hackers nog wel genade vinden. Maar Jesux komt uit de Verenigde Staten, dus hou je vast.

Linux-distributies hebben vaak een telefonische helpdesk, waar gebruikers in technische nood terecht kunnen. Jesux breidt dit uit met bijstand in echte zielscrises en verwijst dan door naar christelijke hulpverleners. Verder is de standaard shell (zeg maar het programma waarmee je het besturingssysteem kunt bedienen) de

Borne again

-shell, een in de Linux-wereld overbekende naam die nu ineens een andere gevoelswaarde krijgt. Voor technische termen en commando's zoals

abort

,

kill

en

daemon

zijn alternatieven bedacht.

Homoseksueel

De encryptie-module voor het versleutelen van informatie is uitgeschakeld - christenen hebben immers niets te verbergen... Maar Jesux gaat nog verder. Zo is een bekende e-mailtoepassing - sendmail - door een ander programma vervangen omdat het is gemaakt door een 'prominent homosexual'. Is Jesux echt? De makers - een groep vrijwilligers zonder winstbejag - houden dus vol van wel. Op hun website laten ze weten dat ze het product eind december de wereld in willen sturen ('hopelijk voordat Jezus komt', schrijven ze erbij). En ten overvloede merken ze op, dat ze het zat zijn om telkens weer te moeten uitleggen dat het allemaal géén grap is.

Voorlopig nemen we ze dus maar serieus, met alle nodige voorbehoud. En met de gedachte dat het misschien nog effectiever was geweest wanneer ze niet Linux, maar Windows als uitgangspunt hadden genomen. Bij de beruchte blauwe schermen waarmee dat systeem het geregeld laat afweten, wordt de naam van God tenslotte al héél vaak in allerlei varianten gebezigd. De stichtelijke Linux-variant is te vinden op de website

Nu in het nieuws