Angst en depressie verminderen kansen bij borstkanker

De houding van vrouwen met borstkanker heeft invloed op de genezingskansen. Dat hebben Britse artsen ontdekt na een omvangrijk onderzoek. Depressies en een gevoel van hopeloosheid zijn duidelijk in verband te brengen met een hogere sterfte en frequentere terugval, schrijven zij in het vakblad The Lancet. Ze kwamen daarentegen ook tot de conclusie dat grote strijdlust tegen de ziekte de overlevingskans statistisch gesproken nauwelijks vergroot, hoewel veel mensen daar heilig in geloven. De onderzoekers vinden het van groot belang dat artsen de gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid proberen te verminderen.

BR>Maggie Watson en haar medewerkers van het Royal Marsden Hospital in Sutton onderzochten bijna zeshonderd vrouwen bij wie borstkanker in een vroeg stadium was ontdekt. Zij namen een aantal psychologische standaardtests af. Vijf jaar later waren twee keer zoveel vrouwen overleden die gevoelens van angst en depressie hadden dan vrouwen die dat niet hadden: 50 procent tegen 23 procent. Van de vrouwen die bij de tests gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid hadden laten zien, waren er na vijf jaar ook minder in leven.

Nu in het nieuws