SF-schrijfster Marion Zimmer Bradley overleden

De Amerikaanse schrijfster Marion Zimmer Bradley, een van de belangrijkste hedendaagse auteurs in het fantastische genre, is vandaag woensdag overleden. Het nieuws werd meteen door haar literaire agent Danny Baror in New York bekendgemaakt. Reeds op 25 september werd Zimmer Bradley door een hartinfarct getroffen. Zondag zal de schrijfster in de stad waar ze woonde, in Berkeley (Californie) worden begraven. Marion Zimmer Bradley verwierf in 1982 na het verschijnen van haar ruim duizend pagina's tellende roman

De nevels van Avalon

wereldfaam. Alles bij mekaar schreef zij ruim 50 werken waarvan er 16 in verscheidene talen zijn vertaald.

BR>

Nu in het nieuws