Onderzoekers ontdekken Ebola-virus bij muizen

Franse onderzoekers hebben voor het eerst genetisch materiaal van het Ebola-virus bij dieren gevonden. Sinds de eerste ziektegevallen door dit virus bij mensen in 1976, was die zoektocht tot nu toe tevergeefs geweest. Door zich te concentreren op gebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek, die deels uit savanne en deels uit bos bestaan, is wel resultaat geboekt. Van 242 kleine, op de grond levende dieren bleken er zeven in hun erfelijk materiaal stukken DNA van het Ebola-virus te hebben. Levend virus hebben de onderzoekers in deze dieren niet aangetroffen. De dieren, verscheidene soorten muizen, vertoonden geen tekenen van ziekte. Door deze resultaten en verder onderzoek hopen vorsers meer te weten te komen over het natuurlijke reservoir van het voor mensen levensgevaarlijke virus.

Henk Hellema

BR>Besmetting kan mensen heel ziek maken. Een aanzienlijk aantal van de besmette personen overlijdt vrij snel nadat de ziekte zich heeft geopenbaard. Na een incubatietijd van 2 tot 21 dagen krijgt een besmet persoon vrij plotseling koorts, voelt zich slap en heeft spier-, hoofd- en keelpijn. Vervolgens geeft de patiënt over, krijgt diarree, de nierfunctie vermindert en de patiënt krijgt inwendige en uitwendige bloedingen. Van de ernstig zieke patiënten overlijdt 50 tot 90%. Het Ebola-virus wordt overgebracht via direct contact met bloed, speeksel, urine of ontlasting. Bij de mens openbaarden zich de eerste gevallen van dit virus in 1976 in Soedan en in het voormalige Zaïre. In Soedan werden 284 personen ziek. Honderdvijftig van hen overleden. In Zaïre raakten 318 mensen door het virus besmet. Zo'n 90% van de patiënten overleefde de ziekte niet.

Afgezien van enkele verspreide gevallen en relatief kleine uitbraken, deed zich alleen nog in 1995 in Kikwit in Congo een ernstige epidemie voor. Toen overleden 244 van de 315 patiënten. De laatst bekende gevallen van infectie met het Ebola-virus werden in 1996 in Gabon gerapporteerd. Voor deze virusziekte bestaat nog geen geneesmiddel. Een epidemie is alleen te bedwingen door besmette personen in quarantaine te plaatsen.

Nu in het nieuws