Bedienden Amoco stemmen in met afvloeiingsmaatregelen

De woordvoerders van het gemeenschappelijk vakbondsfront LBC-BBTK heeft samen met de directie van Amoco de puntjes op de i gezet over de 46 afvloeiingen bij het bedrijf. Zoals bekend dwingen de stevige concurrentie uit Oosterse landen en de marktconcentratie het chemisch bedrijf uit Geel tot een verregaande herstructurering. De reorganisatie moet toelaten om de komende twee jaar 20% te besparen.

Gunter Willekens

BR>Om dat toe te laten, worden dertig arbeiders en zestien bedienden ontslagen. De administratieve werkkrachten werden maandagavond op de hoogte gebracht van de afvloeiingsregel die de vakbonden uit de brand hebben gesleept.

De 55-plussers krijgen recht op een, weliswaar gedwongen, brugpensioen. Tot hun zestigste behouden ze 72,5% van hun loon. Deze maatregel moet voor het bediendenkader volstaan. Komt er toch een kink in de kabel, dan kunnen de 54-jarigen na wederzijdse overeenstemming genieten van afscheid met een gouden handdruk.

De afspraak draagt de goedkeuring weg van het bediendenkorps. Toch zijn alle problemen bij Amoco daarmee niet van de baan. Het bedrijf belooft dat er de komende twee jaar geen gedwongen ontslagen vallen, maar maakt er ook geen geheim van dat het een aanzienlijk deel van het personeel door middel van outsourcing wil uitbesteden aan andere bedrijven. De vakbondsleiders rekenen er alvast op dat zij ook hun zegje krijgen bij de gesprekken met de potentiële onderaannemers.

Nu in het nieuws