Continental Printing krijgt concordaat voor 2 maanden

De Antwerpse rechtbank van Koophandel heeft het concordaat voor de groep Continental Printing aanvaard voor een periode van 2 maanden. De uitspraak betekent dat de 15 Vlaamse bedrijven van de grafische groep gedurende 2 maanden gewoon verderwerken en voorlopig opschorting van betaling krijgen. Bij de groep werken 700 mensen.

Kurt Meers

BR>Vooral de Fortis-bank had als grootste schuldeiser (zo'n 750 miljoen wordt gezegd) aangedrongen op een faillissement. Het definitieve vonnis zal pas vandaag voor inzage beschikbaar zijn.

"Ondertussen is consultant KPMG nog steeds bezig met een grondige audit van de groep," zegt Roger Peeters van het ACV. "Als uit dit onderzoek blijkt dat Continental Printing over voldoende overlevingskansen beschikt, zal de rechter het zopas toegekende gerechtelijk akkoord met drie maanden verlengen."

"Bovendien zal er ook een commissaris en een revisor aangesteld worden," weet secretaris Jos De Bruyn van de socialistische vakbond ABVV. "We zijn hoopvol gestemd over de afloop. De lonen van de bedienden werden zopas uitbetaald en de arbeiders kregen al een voorschot op hun uitkering."

De directie heeft herhaald dat een herschikking van de schulden al een voldoende oplossing zou kunnen zijn om te overleven. Momenteel worden dan ook alle mogelijkheden onderzocht om op eigen krachten een afdoende herstructurering door te voeren.

Overname

Maar de directie geeft ook dat er nog een tweede piste wordt bewandeld, en dit in de vorm van een mogelijke overname. Er zouden al gesprekken aangeknoopt zijn met zowel binnen- als buitenlandse geïnteresseerden.

"We moeten realistisch blijven," aldus vakbondsman Jos De Bruyn. "Een concordaat betekent soms uitstel van executie. Kandidaat-overnemers zouden er natuurlijk baat bij hebben dat Continental Printing failliet verklaard wordt. Anderzijds is het voor de werknemers ook een geruststelling om te weten dat er zich nu al gegadigden gemeld hebben."

De Bruyn: "In ieder geval gelooft het personeel in de toekomst van het bedrijf. Dat geldt ook voor de klanten en de leveranciers, die nu toch 3 tot 6 maanden op hun geld moeten wachten. Ondanks de problemen is het orderboekje vol en zijn er geen problemen bij de toevoer van grondstoffen."

Bij sommige bedrijven van de groep wordt er vandaag waarschijnlijk een extra ondernemingsraad gehouden om het definitieve vonnis van de rechtbank te analyseren. Bij de twee Waalse vestigingen van Continental Printing werd inmiddels na een kort geding een voorlopige bewindvoerder aangesteld. Vandaag zou ook voor die bedrijven een concordaat worden aangevraagd bij de rechtbank van Koophandel in Charleroi.

Personeel blijft sceptisch

Bij drukkerij Goovaerts in Schoten, één van de ondernemingen van de Continental Printing-groep, wordt gelaten gereageerd op het nieuws van het gerechtelijk akkoord. ACV-vakbondsafgevaardigde Romain Maes van het ACV herinnert zich dat de echte schok al vorige week woensdag te voelen was bij het personeel. "Niemand was die dag in staat om echt te werken. Iedereen vroeg zich af wat er ging gebeuren, nu de bank de geldkraan had dicht gedraaid," legt hij uit.

Ondanks de gerechtelijke beslissing die de drukkerij in staat stelt om nog minstens twee maand te kunnen doorwerken, blijft iedereen sceptisch. "We hadden op zes maand gehoopt. Maar het zijn er maar twee geworden, eventueel verlengbaar met nog eens drie. Dat is weinig. Het zal niet eenvoudig zijn. Maar het grootste deel van het personeel gelooft er nog in en beseft dat ze er de komende maanden voor zullen moeten gaan."

Al zijn afvloeiingen op dit moment nog niet aan de orde, toch wordt het personeel ongerust. Want als er een nieuwe directie komt, weet je maar nooit. Bovendien zou het personeel zelf eieren voor zijn geld kunnen kiezen, als er niet snel duidelijkheid komt over de toekomst.

Hoe het zo ver is kunnen komen, weet de vakbondsman niet precies. "In de ondernemingsraad hadden we de voorbije jaren al wel gehoord dat er wat problemen waren, maar de directie was daar nooit heel duidelijk over. Bovendien stond het orderboek altijd goed vol. Het probleem zit dus wellicht ergens bij het beleid. Het zal er nu op aankomen dat probleem zo snel mogelijk aan te pakken."

Nu in het nieuws