Jos De Meyer klaagt houding Vlaamse regering tegenover Doel aan

Print
Doel"Plannen voor de redding van Doel komen te laat. Twee derden van de gezinnen vroeg al een onteigening aan. Zelfs een studie die de leefbaarheid zou aantonen, zal enkel nog een relict, een aandenken aan het vroegere Doel, in stand houden. Het proces dat de huidige Vlaamse regering in gang zette, is onomkeerbaar", reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CVP) teleurgesteld op de huidige gang van zaken rond Doel.
BR>De Meyer doorbreekt na drie maanden zijn stilzwijgen over Doel. Tijdens de vorige regering verdedigde hij binnen de CVP het voortbestaan van Doel. Zijn Wase stem klonk niet luid genoeg. "Ik ging niet akkoord met het standpunt van de CVP-SP-meerderheid over Doel. Maar die beslissing was tenminste duidelijk. De huidige Vlaamse regering speelt het hypocriet: enerzijds keurt ze het graven van het Deurganckdok goed en bevestigt ze het strategisch plan voor de Waaslandhaven, anderzijds wekt ze de illusie dat Doel kan behouden blijven. Voor dat laatste is het te laat, vrees ik."
"De Vlaamse regering legde het Strategisch Plan voor de Linkeroever vast. Dat verandert Doel in zeehavengebied. Het eveneens goedgekeurde sociaal begeleidingsplan laat Doelenaars toe te vertrekken. 131 van de 171 gezinnen dienden al een aanvraag tot onteigening in. De huidige regering zet dus het onomkeerbaar proces in gang. Toch komt er een nieuwe studie die de leefbaarheid van het dorp voor al deze mensen moet onderzoeken. De leefbaarheid van het huidige Doel bestaat nu al niet meer."

Bidprentje


"Het gevolg van de huidige gang van zaken is dat er in het beste geval een relict, een aandenken, een bidprentje overblijft van wat eens een levendig dorp was. Veel meer dan de kerk, de begraafplaats, het ontmoetingscentrum, een paar cafés en restaurants en wat slaapwoningen houdt dat niet in. Het zal in elk geval niet de huidige dorpsgemeenschap zijn die wordt gered."
"Je hoort me niet zeggen dat ik tegen het behoud van dit overblijfsel ben. Maar het gaat niet op dit politiek voor te stellen als de grote overwinning voor de Doelse gemeenschap. Daarvoor is het nu al te laat. De Vlaamse regering had de mogelijkheid voor Doel meer uit de brand te slepen. Ze heeft het niet gedurfd tegen de havenlobby in te gaan, alle verklaringen van sommige partijen vooraf ten spijt."
De studie zal volgens het antwoord van minister Steve Stevaert op een parlementaire vraag van De Meyer drie maanden in beslag nemen. Na een evaluatie krijgt het bureau nog een maand om de definitieve versie te schrijven. "Ik vrees dat het in de praktijk inhoudt dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 geen uitsluitsel komt. Dat vind ik pas sollen met de Doelenaars."
Nu in het nieuws