Geen metaalbewerking in Stekene

Print
Vincent Dierick mag van de provincie in de Achterstraat geen werkplaats voor metaalbewerking exploiteren. Van het gemeentebestuur had hij wel een milieuvergunning gekregen, maar die werd na protest van twaalf omwonenden in beroep door de bestendige deputatie vernietigd.
BR>Dierick is metaalbewerker in een bedrijf. Na zijn uren en in de weekeinden vervaardigt hij voor eigen rekening kleine metaalconstructies, zoals sierhekken, kastjes en rekken. Zijn werkplaats ligt aan de Brugse Heirweg. Hij wil nu een nieuw atelier van 155 vierkante meter oprichten aan de Achterstraat.
De buren zagen dat niet zitten. Ze vinden dat die activiteit niet thuishoort in een landelijke woonzone. Het woonklimaat zal zwaar worden verstoord door de geluidshinder die een dergelijk atelier onvermijdelijk met zich meebrengt. De slaapkamer van één van de klagers is op amper drie meter van de nog op te richten werkplaats gelegen.
Het provinciebestuur achtte de bezwaren gegrond. Een plaatsbezoek leerde de provinciale ambtenaren dat het echt om een zeer stille buurt gaat. De deputatie vindt dat Dierick beter kan blijven waar hij nu zit.
Nu in het nieuws