Geen ontslagen bij supermarktketen GB

Print
De directie van de warenhuisgroep GB en de vakbonden hebben een akkoord ondertekend over het "herschikkingsplan" van de groep. Alle personeelswijzigingen zullen georiënteerd worden door een zogenaamd "regionaal paritair begeleidingscentrum". Dat centrum kan kiezen uit drie verschillende formules: interne mutaties, brugpensioen op 55 of vrijwillig vertrek. Niemand wordt ontslagen.
BR>In het akkoord wordt de sluiting bevestigd van vier verlieslatende winkels. Het gaat om Wijnegem, Laken, Herstal en Charleroi. Het personeel krijgt er brugpensioen op 50 jaar aangeboden. Daarvoor moet nog de toesteming van de overheid worden aangevraagd.
De vakbonden hebben zich ook akkoord verklaard met de verschuiving van de supermarkten GB van paritair comité 312 naar comité 302. Werknemers die later aangeworven worden zullen er tegen lagere arbeidsvoorwaarden aan de slag moeten. Dit betekent dat GB voortaan binnen dezelfde voorwaarden zal kunnen werken als concurrenten Delhaize en Colruyt.
De technische diensten van het distributiecentrum van Kontich worden uitbesteed aan een toekomstige partner. De 18 personeelsleden gaan mee. Dit geldt ook voor de visafdeling in Oostende.
Versterkte mobiliteit is een van de kernwoorden in de nieuwe afspraken die vakbonden en directie met elkaar gemaakt hebben. "Dit betekent dat we sneller zullen kunnen inspelen op de marktontwikkelingen", zegt woordvoerdster Geneviève Bruynseels. "Indien we de groep met succes willen herpositioneren, is dit een belangrijk gegeven."

.

Nu in het nieuws