KBC en Blagden Packaging blazen beursoperaties af

Twee eerder aangekondigde beursoperaties gaan niet door. Zowel KBC als Blagden Packaging hebben afgehaakt "wegens eerder ongunstige marktomstandigheden." Beide bedrijven sluiten niet uit dat ze "eventueel in later stadium naar de markt terugkeren."

BR>KBC had enkele weken geleden een plan uitgewerkt om via een kapitaalverhoging zowat 20 miljard frank vers kapitaal op te halen. De Roeselaarse vatenproducent Blagden Packaging had dan weer een beursnotering aangevraagd. In een relatief onzeker beursklimaat hebben beide bedrijven besloten om toch geen beroep te doen op de beurs.

Het directiecomité van de KBC is van oordeel "dat een kapitaalverhoging tegen ongeveer het huidige koersniveau nadelig zou kunnen zijn voor de groep en voor haar bestaande aandeelhouders."

Het bankensyndicaat van KBC Securities en Petercam dat de beursgang van Blagden begeleidde, kwam tot de conclusie dat "de onderhandse plaatsing van 1,45 miljoen aandelen bij de aangezochte institutionele beleggers kennelijk niet haalbaar was." Daarom werd de hele operatie voorzichtig afgeblazen.

Dit moet als een belangrijk signaal worden bekeken, menen marktanalisten. De beurswereld volgde de financiële operaties van zowel KBC als Blagden van dichtbij op. Ze werden als een test gezien voor de komende weken. Indien het publiek massaal intekende zou de weg zijn vrijgemaakt voor nog meer beursintroducties. Nu dit niet het geval blijkt, zal het enthousiasme van de belegggerswereld nog verder afbrokkelen, wordt gevreesd.

Wachten

Zowel Blagden als KBC geven aan dat "een terugkeer naar de markt in de toekomst niet onmogelijk is." Blagden wil wachten "tot de marktomstandigheden dit toelaten." Bij KBC denkt het directiecomité in diezelfde richting. De bankgroep voegt eraan toe dat het afblazen van de kapitaalverhoging niets te maken heeft met de gang van zaken bij de financiële instelling zelf. "Zowel de holding, KBC Bank als KBC Verzekeringen zullen traditiegetrouw eind december alle reglementaire financiële ratio's ruimschoots overtreffen."

Nu in het nieuws