Ombudsman uitzendsector behandelt 95 klachten

De ombudsman van de uitzendsector kreeg van 1 april '98 tot 31 maart '99 (het derde werkjaar) 95 klachten binnen en 1.925 vragen naar informatie. Vergeleken met het tweede werkjaar gaat het om 42% meer klachten en om 127% meer vragen. Volgens ombudsman Andre Jacquemyns zijn die stijgingen allicht toe te schrijven aan de grotere bekendheid van de ombudsdienst, maar ook aan het toegenomen aantal uitzendkrachten. In 1998 waren er gemiddeld 277.000 mensen als interim aan de slag.

Dirk Billion

BR>De vragen naar informatie hebben vooral betrekking op interimarbeid in het algemeen maar ook op bezoldiging, ziekte, arbeidsovereenkomst, vakantie, werkloosheid en sociale zekerheid.

Volgens de ombudsman werden bijna alle klachten binnen de drie weken afgehandeld. In de statistieken worden de klachten waarmee "vakbond of arbeidsrechtbank al bezig zijn", niet opgenomen.

De klachten (51 Nederlandstalige en 44 Franstalige) hadden vooral betrekking op het niet (tijdig) betalen van feestdagen die vallen tijdens de uitzendopdracht; het niet tijdig betalen van de uitzendkracht (binnen de 8 dagen); het niet betalen van het gewaarborgd loon bij ziekte en het niet tijdig opstellen en indienen van een arbeidsongevallenaangifte.

Er zijn ongeveer evenveel klachten van arbeiders (47) als van bedienden (48). Vrouwelijke bedienden klagen meer (37) dan arbeidsters (11). De klachten zijn voornamelijk afkomstig uit de Brusselse regio (27) en uit Antwerpen (20) en Vlaams-Brabant (11).

UPEDI, de federatie van de uitzendbureaus, wijst erop dat tijdens de vakantie slechts één klacht binnenkwam van een jobstudent. "De inbreng van de uitzendkantoren bij de tewerkstelling van jobstudenten betekent dus een verbetering van het sociaal statuut van de student", klonk het.

Nu in het nieuws