Banken staken op 27 oktober

Ondanks meerdere voorbereidende contacten heeft het gemeenschappelijk front van bediendenvakbonden uit de banksector dinsdag moeten vaststellen dat het overleg met het oog op het afsluiten van een nieuwe CAO, mislukt is.
BR>Het paritair comite is niet tot een vergelijk kunnen komen inzake fundamentele punten als de werklast, bijkomende aanwervingen, arbeidstijdverkorting en baremaherziening, aldus dinsdag BBTK-SETCa, CNE en ACLVB-banken. Maar die kunnen alleen uitmonden in een oproep tot mobilisatie van heel het personeel vanaf 27 oktober.

.

Nu in het nieuws