Bob Van Jole kijkt terug op 2 jaar GBA

Print
ANTWERPEN - De weg richting voetbalhemel leek 2 jaar geleden breed open te liggen voor Germinal Beerschot. De realiteit wijst een moeilijker begaanbaar pad aan. Financieel kijkt de club straks tegen een tweede verliesjaar op rij aan, sportief kon het ook allemaal meer en beter en in de bestuurskamer blijven liefst drie partijen mekaar verbaal naar het leven staan. Administratief directeur Bob Van Jole, zelf al sinds het najaar van 1999 worstelend met een weerbarstig stadiondossier, had het ook allemaal makkelijker verwacht. "Misschien waren we een beetje te naïef in het begin."
"Germinal Beerschot kan zich geen inloopperiode veroorloven. Dit project moet meteen ráák zijn." Bob Van Jole, geconfronteerd met de uitspraak die algemeen directeur Louis De Vries bij de start van de club ten beste gaf, haalt de schouders op. "Rustig werken is er tot op vandaag nooit bij geweest."

"Het stadion." Bob Van Jole balt de oorzaak van alle problemen bij Germinal Beerschot in twee woordjes samen. De tegenvallende commerciële inkomsten met daaruit voortvloeiend de financieel benarde situatie van vorig jaar, het onderling gekrakeel tussen de leden van de beheerraad, de ruzie met stad en aannemers: de mank lopende renovatie van het Olympisch Stadion was voor de administratief directeur van Germinal Beerschot debet aan haast alle ellende.
"Op aandringen van de stad kwam de fusie tussen Germinal Ekeren en Beerschot tot stand, een contract dat wij stipt en snel vervulden. Antwerpen bedankte daarvoor door hun aandeel niet tijdig na te komen. De bouwvergunning kwam te laat, de aannemers worden tot op heden laatijdig betaald, al sinds november 1999 dringt de club vergeefs aan op een concessie... Dat kwam ons op een nutteloze investering van 40 miljoen te staan, alleen maar om het seizoen 1999-2000 te mógen starten in een ruïne. Kosten op het sterfhuis, omdat alles nadien toch tegen de grond moest. De inkomsten vielen dus tegen, omdat we de mensen geen afgewerkt product konden aanbieden. Dat zorgde voor meningsverschillen in het bestuur. Koppel daar de moedwil van enkele individuen aan - zelfs vandaag loopt nog een klacht tegen de renovatie bij de Raad van State - en je beseft meteen dat we af te rekenen hadden met krachten die de opstart van deze club wilden bemoeilijken."

Wat of wie wordt daarmee bedoeld?
"Voorbeelden zat. Neem Ludo Van Campenhout, volksvertegenwoordiger én Antwerp-supporter. Die man misbruikt zijn mandaat om bij minister Daems verkeerde informatie te verspreiden, met als doel de overdracht van die 75 Lotto-miljoenen voor de opkalefatering van het Olympisch Stadion te verhinden. De manier waarop het Antwerp-duo Bistiaux - Wauters moedwillig desinformatie verspreidt is nog zo'n fraai voorbeeld. Germinal Beerschot heeft veel vriendjes bij de stad, zeggen ze daar als ze het over de investeringen in ons stadion hebben. Die heren hebben het over onterechte bevoordeling. Ze blijven blind voor het feit dat Germinal Beerschot speelt in een stadion dat eigendom is van de stad, terwijl het Bosuilstadion privé-bezit is. Slechte wil? Ik ken hun verstandelijke vermogens genoeg om te geloven dat ze te weinig dossierkennis hebben."

Wat kan Germinal Beerschot verwachten van het nieuwe stadsbestuur?
"Ik geef sportschepen Chantal Pauwels nog even het voordeel van de twijfel. Toch zou ze er beter aan doen eerst de 8.000 bladzijden die het dossier over het Olympisch Stadion telt even door te nemen en zich daarna aan de lectuur van de andere duizenden pagina's die het Antwerpse voetbaldossier beslaat te wijden vóór ze verklaringen aflegt die kant noch wal raken. Op een ogenblik dat ze zelfs nog niet beëdigd was, bekende ze al kleur door te verklaren dat zij ervoor ging zorgen dat Antwerp die kwijtschelding van 107 miljoen rentelast (voor Vlaams minister Johan Sauwens heet dat een onnodige geste voor een stad in geldnood, red.) wel degelijk zou krijgen. Geen punt voor mij, als Germinal Beerschot en alle andere sportclubs op dezelfde voorkeurbehandeling mogen rekenen. Kunnen wij die 107 miljoen mooi in de aankoop van spelers investeren, net zoals Antwerp dat destijds deed met de lening die hen werd toegestaan voor de renovering van de Bosuil."

"Antwerpen is geen melkkoe", zegt Pauwels.
"Ze laat zich leiden door de demagogische uitspraken die op de Bosuil worden gedaan. "Het moet gedaan zijn met sinterklaas spelen", heet het nu. Ik zou willen weten welke cadeaus wij al van de stad hebben gekregen. Is het niet normaal dat een huisbaas de eigen krotwoning - een plek waarin Germinal Beerschot tot dusver 215 miljoen investeerde, beduidend meer dan de 162 miljoen die de stad tot dusver veil had voor het project - renoveert? Er is trouwens nog werk op de plank. Sanitair is onbestaande, de waterhuishouding klopt niet... Nu hoor ik weer dat ze het aandeel topsport wil terugschroeven, dat sport weer naar het volk moet. Germinal Beerschot én Antwerp investeren vele miljoenen in voetballertjes van allerlei nationaliteiten, jongens die nooit de top zullen bereiken. Akkoord, dan laten we onze rol van veredelde babysit vallen en sturen we die gasten weer de straat op. (Schamper.) De schepen van Veiligheid zal blij zijn met die zet. Echt, ik twijfel aan Pauwels' objectiviteit. Zij legt verklaringen af met de rood-witte sjaal om de hals. Aan haar het tegendeel te bewijzen."

.

Nu in het nieuws