Veranderingen wekken ergernis onder personeel Agfa-Gevaert

Onder het personeel van Agfa-Gevaert in Mortsel is er "groot ongenoegen" over het beleid. Dat beweert althans het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV en ABVV. Voorlopig wordt er wel normaal gewerkt. Of dat zo blijft, moet vandaag blijken na een verzoeningsvergadering over twee technische kwesties.

Koen Lambrecht

BR>In het Alfeusdal vindt om half elf een verzoeningsvergadering plaats over de "onrechtmatige verhoging van de premie voor de hospitalisatieverzekering met 16 procent" en de "correcte toepassing van de CAO over de afbouw van ADV-dagen (arbeidsduurvermindering) bij ziekte". Dat voor deze vergadering een bemiddelaar is aangesteld en de samenkomst buiten het bedrijf is georganiseerd, is volgens de bonden maar één voorbeeld van slechte communicatie.

Zij beklagen zich er voorts over dat de Agfa-directie zich momenteel enkel bekommert om "reorganiseren, opkopen van bedrijven en sluiten van joint ventures". Nieuws dat de bonden steeds in de krant moeten lezen.

Ook de aanhoudende werkdruk in verschillende afdelingen in Mortsel zit hen dwars, evenals de geplande overstap naar een vierploegensysteem in één bepaalde afdeling (GTI-confectie). En dan zouden op een bepaald ogenblik ook de lonen niet correct zijn uitbetaald.

Verbetering

Personeelsdirecteur Robert Ruys heeft er begrip voor dat veranderingen ergernis wekken. "Maar ik kan niet aanvaarden dat het personeel niet inziet dat er verbetering is", voegt hij eraan toe.

Agfa-Gevaert moet volgens hem sinds de verlofperiode zeer zware productie-inspanningen leveren. "Om dat te kunnen opvangen zijn wij volop mensen aan het aanwerven. Maar het vinden van een honderdtal technische mensen is niet zo simpel. Zoiets is niet op een week gerealiseerd."

Ruys geeft toe dat het bedrijf in dat opzicht een beetje in de problemen zit. "Bepaalde machines zullen in vier ploegen gaan draaien tot een aantal investeringen zijn gerealiseerd. Dat is een tijdelijke maatregel, maar kan wel tot een jaar duren", stipt hij aan.

De fouten die zijn gemaakt bij de uitbetaling van de lonen zijn dan weer te wijten aan de invoering van een nieuw loonberekeningssysteem voor de arbeiders. "Daarbij zijn bepaalde problemen of fouten mogelijk, maar wij trachten het beter en beter te doen en zitten nu weer op onze normale foutenscore", zegt Ruys.