De priester en zijn lief

Volgens de resultaten van een wetenschappelijk uitgevoerd onderzoek zou in de Verenigde Staten nog maar 2 procent van de priesters geen seksuele relatie hebben. Dat vonden ook de samenstellers van het programma

Kwesties

een onthutsende enquête. Dus gingen ze een aantal geestelijken en hun partners opzoeken.

Jaak Vandyck

BR>Ulrik Geniets, de abt van de abdij van Averbode, staat daar behoorlijk van te kijken. "Wij zijn hier met 103 paters", zegt hij. "Als ik mezelf een beetje ken en slechts 2 procent geen seks heeft, zou dat statistisch betekenen dat, behalve ik, slechts één confrater in onthouding leeft. Wel, dat geloof ik dus niet."

Ulrik Geniets zegt dat in

In naam van de liefde

, een reportage van Marc Reynaert, die vanavond wordt uitgezonden in

Kwesties

. De vraag die hij aan de orde stelt, is uiteraard hoe zinvol het celibaat nog is als je vaststelt dat zoveel priesters er zich niet meer aan houden. Reynaert slaagde erin een aantal beklijvende verhalen te verzamelen, wat geen sinecure was. De schrik zit er namelijk. goed in. Uit angst voor represailles wil/durft haast niemand openlijk zeggen waar het op staat.

Reynaert: "Meestal gaat het om anonieme getuigenissen, soms met stemvervorming. Toch vond ik ook een pater Norbertijn, van de abdij van Tongerlo, die bereid was om te getuigen. Hij vertelt vrijmoedig over de problemen waarmee hij heeft te maken, maar is ook heel bang voor wat hem na de uitzending boven het hoofd hangt."

Verschillende vrouwen worden geïnterviewd. Een priester met een lief is één kant van de medaille; de andere kant is dat lief zelf. Doorgaans is ze terecht gekomen in een situatie waar ze nooit om heeft gevraagd. Marijke en Maria bijvoorbeeld. Ze verkeerden in moeilijkheden, zochten steun bij een priester en voor ze het goed en wel beseften, lagen ze in zijn bed...

Een taboe is het onderwerp priesters en seks voor de officiële kerk niet meer, maar toch houdt ze liever de kiezen op mekaar. Daarom is het opmerkelijk dat Ulrik Geniets de problematiek niet uit de weg ging.

Kwesties, 20.55 uur, Canvas