New York in rep en roer over omstreden expositie

Ondanks felle protesten van burgemeester Rudolph Giuliani van New York, van katholieken en van dierenliefhebbers is zaterdag de omstreden tentoonstelling

Sensation

over de Britse

jonge wilden

in het Brooklyn Museum of Art geopend. De tentoonstelling is in New York al oorzaak geweest van betogingen, dreigementen met processen en een levendige discussie over censuur versus het first amendment (freedom of speech) en over de postmoderne definitie van kunst.

BR>Giuliani had de expositie nog voor de opening als

obsceen

de grond ingeboord. Als innoverend criterium voor wat kunst is, noemde de conservatieve burgemeester "al wat ik zelf ook kan, is geen kunst". Hij had ermee gedreigd, de subsidiekraan van het Brooklyn Museum volledig dicht te draaien. Daardoor kwam voor het op één na grootste museum van de Big Apple zeven miljoen dollar (ruim een kwart miljard BF) op de helling te staan.

Voor Giuliani is

Sensation

uitgegroeid tot een eerste krachtmeting in het licht van de verkiezingen volgend jaar. Dan zal hij het voor het senaatszitje van NY naar alle verwachting tegen Hillary Rodham-Clinton moeten opnemen. Met zijn kruistocht van "morele verontwaardiging" hoopt hij een niet gering aantal katholieke kiezerszieltjes voor zich te winnen.

Zwarte Maria

Tussen de eerste bezoekers aan

Sensation

bevonden zich enkele tientallen demonstranten van de behoudsgezinde Katholieke Liga. De katholieken zijn met name gebelgd over het schilderij

De Maagd Maria

van de Nigeriaanse Brit Chris Ofili, winnaar van de vermaarde Turnerprijs. De rechterborst van de Madonna is gemaakt van olifantenpoep en dat (plus het feit dat de Maagd een zwarte huidskleur heeft) zit de katholieken hoog.

Voorzitter William Donahue van de organisatie deelde kotszakjes en een pamflet met een

waarschuwing voor de gezondheid

uit. Een andere bezoeker maakte het nog bonter: hij liep rond met een plakkaat waarop de tekst

Hitler had gelijk dat hij de ontaarde kunst verbood

.

Ook ijveraars voor de dierenrechten voelden zich geroepen, hun proteststem te laten horen. Hun protest gold met name kunstenaar Damien Hirst, die er een gewoonte van maakt dierenkadavers aan stukken te snijden of in een formaldehyde-oplossing onder te dompelen. Andere bezoekers richtten hun pijlen op burgemeester Giuliani. Die werd eraan herinnerd dat ook kunstliefhebbers belastingen betalen en het recht hebben provocerende kunst te zien.

De jonge wilden-tentoonstelling was eerder al met groot succes - en zonder polemiek - getoond in de Royal Academy of Arts in Londen en in de Hamburger Bahnhof in Berlijn.

Internetgebruikers kunnen een virtueel bezoek brengen aan de expositie, met zanger David Bowie, een van de sponsors van het gebeuren, als gids. Inklikken op http://www.davidbowie.com..

Nu in het nieuws