Klein Seminarie brengt stuk Minderhout digitaal in kaart

Zestien leerlingen van het eerste jaar van het Klein Seminarie van Hoogstraten hebben samen met hun leraars Aardrijkskunde voor een Belgische primeur gezorgd. Als vrijwillige onderzoekers werken ze mee aan het project

De Internetatlas Nederland

. Duizend vierkante meter Minderhouts grondgebied brengen ze in kaart. Het wordt het eerste stukje Belgisch grondgebied dat op die manier geografisch wordt onderzocht. De bevindingen kunnen binnenkort via internet worden geraadpleegd.

André Oomen

BR>Het Klein Seminarie is de enige Belgische school die deelneemt aan het project. Daarnaast werken nog een vijfhonderdtal andere klassen van Nederlandse scholen aan het project mee. "We zijn onmiddellijk op het aanbod ingegaan", zegt aardrijkskundeleraar Luc Van Delm. "Onze school ligt dicht tegen de Belgisch-Nederlandse grens en dat kwam onze kandidatuur ten goede. We vonden ook meteen enkele leerlingen die interesse hadden." De leerlingen onderzoeken de leefbaarheid binnen de vierkante kilometer van de school. "Het terreinonderzoek werd voorafgegaan door initiatielessen. De leerlingen spenderen vanaf 15 september hun vrije woensdagnamiddag om een aantal vaardigheden onder de knie te krijgen. Na het onderzoek ter plaatse is het werk nog niet gedaan. We blijven bezig tot 27 oktober. De gegevens moeten verwerkt worden om opgenomen te worden in

De Internetatlas Nederland

", zegt Ria Fransen, lerares Aardrijkskunde.

Woensdagnamiddag onderzochten de leerlingen, onder leiding van een aantal leerkrachten, het grondgebruik, de leefbaarheid, de bereikbaarheid, het soort gebouwen en de perceelgrenzen. De bewoners werden vriendelijk verzocht een aantal vragen te beantwoorden. De jonge onderzoekers brachten met behulp van een fototoestel het gebied in beeld. Het project geeft de leerlingen niet alleen de kans om op een leuke manier kennis te maken met het vak Aardrijkskunde. "Er is natuurlijk het werk met de computer, het inscannen van de foto's en kaarten, het doorgeven van de informatie en het raadplegen van internet. De leraars Plastische Opvoeding begeleiden de kinderen in het maken van een maquette van het onderzochte gebied en een leerkracht Nederlands bereidt de hoorzitting met hen voor."

Om het project af te ronden, organiseren de leerlingen en hun begeleiders een tentoonstelling en een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting stellen de leerlingen hun bevindingen aan het publiek voor. De bewoners en de bedrijven uit het onderzochte gebied worden uitgenodigd. Ook de lokale overheid krijgt een uitnodiging in de bus. De hoorzitting wordt op 20 oktober om 20u in de feestzaal van het Klein Seminarie georganiseerd.

Nu in het nieuws