Surfen naar Leuvense balie

De Leuvense balie heeft donderdag haar eigen website voorgesteld. Het gaat om een Europese primeur. "Via het internet willen onze ambitie van meer openheid, transparantie en professionalisme waarmaken", zegt stafhouder Francine Dans. De burger kan op de website met al zijn vragen terecht. Zo kan het publiek onder meer een lijst met advocaten en hun specialisaties raadplegen en kunnen mensen terecht in de bib van de balie. Je vindt de website op het internet onder

www.balieleuven.be

.

Erik Borgermans

BR>

De Leuvense balie heeft twee jaar lang aan de website gewerkt. Op de viertalige site staat zowel een publiek gedeelte als een beveiligd deel. Het publieke gedeelte vergemakkelijkt de toegang van de rechtzoekende tot de advocatuur. Het beveiligde deel is enkel toegankelijk voor de advocaten en laat de informatie-uitwisseling onderling efficiënter verlopen. Informatie opzoeken over de advocatuur is voortaan erg gemakkelijk. "Met een minimum aan gegevens kan een maximum aan info worden opgeroepen", zegt advocaat Vincent Coigniez. Het vakjargon wordt zoveel mogelijk achterwege gelaten, het taalgebruik is aangepast aan dat van de burger.

De website biedt naast een massa teksten, ook een lijst van de advocaten met de materies waarin ze gespecialiseerd zijn. De internet-gebruiker kan eveneens de bibliotheek van de balie raadplegen. Ook de delicate zaken mijdt de balie niet. Zo kan je informeren wat je kan doen bij klachten over advocaten of hoe je het ereloon kan berekenen. De site biedt zelfs een reeks tips om problemen te vermijden.

"We hebben sinds één jaar al een bemiddelingsdienst in verband met erelonen. Wanneer er problemen zijn rond erelonen is dat meestal een gevolg van onbegrip. Een verliezer van een geding begrijpt soms niet dat hij na het verlies ook nog zijn advocaat moet betalen", zegt stafhouder Francine Dans.

"Het private gedeelte beheert de balie zelf. Het bevat professionele en administratieve informatie voor de advocaat. Advocaten kunnen elkaar ook online raadplegen. Bovendien is dat extra net interactief zodat advocaten online op elkaar kunnen reageren. Ook zijn conferenties mogelijk zodat verre verplaatsingen worden uitgesloten", voegt Vincent Coigniez toe. Vandaag 1 oktober vindt de jaarlijkse plechtige opening van de Leuvense balie plaats. Het thema is

Pleidooi voor bemiddeling

. Bemiddeling heeft als doel een minnelijke schikking te bereiken tussen een schuldenaar en een schuldeiser. Een geaccrediteerde advocaat treedt daarbij op als bemiddelaar. Zo zijn er vijftien aan de Leuvense balie.

Nu in het nieuws