Spelregels voor Internet-inkopen

Onlangs vertelden we u in deze rubriek nog dat u best goed uit uw doppen kijkt wanneer u iets koopt via het Internet. Inkopen doen op buitenlandse sites - die niet aan de Belgische wetgeving moeten voldoen - blijft dikwijls een ernstig risico. Maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Om alle onduidelijkheden weg te werken en de Internet-handel in het eengemaakte Europa te stimuleren, werd eind vorig jaar de elektronische handel onder de loep genomen. Er werd druk gewerkt aan een juridisch kader dat momenteel zo goed als rond is. Een voorstel van het Europese Parlement moet nu nog worden voorgelegd aan de Ministerraad. Als die de tekst goedkeurt, hebben zowel de Europese klant als de Europese verkoper een juridisch kader om op terug te vallen bij eventuele problemen.

BR>Belangrijke aandachtspunten: de handelaar moet voldoen aan de wetgeving van het land waar hij gevestigd is, de klant moet makkelijk de naam, het adres, het e-mailadres, een contactpunt en het handelsregisternummer van de verkoper kunnen vinden, de prijzen moeten nauwkeurig en ondubbelzinnig worden aangeduid en moeten alle aanvullende kosten omvatten. Ook belangrijk is een passage rond 'spam' oftewel ongewenste e-mail. Wie ongevraagde commerciële mails verstuurt, dient een register op te nemen waarin mensen die geen ongevraagde e-mails wensen te ontvangen, dit kunnen ingeven.

De tekst regelt eveneens elektronische contracten. Nieuw hierbij is dat een contract wordt gesloten wanneer de koper via elektronische weg het ontvangstbewijs van zijn akkoordverklaring heeft gekregen van de verkoper. De verkoper moet zijn klant wel in staat stellen per ongeluk aangegane transacties aan de weet te komen en te herstellen voor het contract wordt gesloten. De algemene voorwaarden van het contract moeten ook beschikbaar zijn voor opslag en weergave.

De volledige tekst staat in de 11 Europese talen op de website van de Europese Unie:

Nu in het nieuws