Bankagenten zijn tegen staking van vrijdag

"Onze commissielonen werden de jongste tien jaar met 40% verlaagd, maar toch betalen we ons personeel even goed", zegt Paul Van Welden. De voorzitter van de Beroepsvereniging Zelfstandige Bankagenten (BZB) is niet opgezet met de kritiek van de vakbonden uit de financiële sector die vrijdag en zaterdag actie voeren.

Johan Van Geyte

BR>De vakbonden nemen het niet dat steeds meer banken hun kantoren laten uitbaten door zelfstandigen. "Het personeel dat in de zelfstandig geworden agentschappen aan de slag moet, wordt slechter betaald en opgeleid. En ook voor de klant is dit niet goed. De zelfstandige agent wordt betaald met commissielonen. Daarom zal hij liever het product aanbieden dat hem het meest opbrengt dan dit dat het beste voor de consument is", heet het.

"Het klopt dat onze barema's 15% à 20% lager liggen dan die in de agentschappen met loontrekkende kantoorhouders, maar in de praktijk is er bijna geen enkele zelfstandige agent die de barema's volgt. Iedereen betaalt meer. Anders kunnen we onze goede krachten niet houden", zegt de voorzitter van de BZB. Een beginnende schoolverlater vangt zowat 50.000 frank, iemand met 3 à 4 jaar dienst komt op 70.000 frank.

"Het stoort ons dat we worden afgeschilderd als profiteurs, want dat is niet juist. Wij betalen onze bedienden nog altijd evenveel als vroeger, terwijl onze inkomsten zelf drastisch zijn gezakt. Zo kregen we vroeger nog een commissie van 1,5% à 2% op het geplaatste bedrag als we een kasbon op vijf jaar verkochten; nu is dat maar 0,75% meer."

"Gelukkig is aan de praktijk van de banken om eenzijdig de commissies te verlagen een einde gekomen door de wet op de handelsagentuur. Sinds enkele maanden moeten ze dit eerst met ons onderhandelen."

Toch drongen nog enkele financiële instellingen net voor het van kracht worden van de wet een nieuwe regeling op aan hun aangesloten agenten. Van Welden: "Ik denk dan vooral aan AGF/Assubel Bank. Voor alle kantoren die geen 200 miljoen frank aan spaargeld beheerden, werden de commissies gehalveerd. De bedoeling is duidelijk. De bank wil deze mensen gewoon kwijt."

Ook bij Anhyp en Ippa waren de juristen handig. "De wetgeving stelt dat een niet-concurrentiebeding - de tijd dat agenten niet voor een andere instelling mogen werken als ze elders opstappen - nietig is als het langer dan zes maanden bedraagt. Anhyp speelde hierop in met een brief waarin ze de periode herleidde naar zes maanden. Bij het Gemeentekrediet daarentegen bedraagt die nog altijd drie jaar, wat strijdig is met de wet en waardoor hun agenten onmiddellijk elders aan de slag kunnen", aldus nog Van Welden.

Argenta, lange tijd het zwarte eendje in het bankenlandschap, lijkt dan weer rustiger te zijn geworden. "We hebben de tijd meegemaakt dat ze dertig agenten aannamen en er nadien terug twintig van op straat zetten, maar dat is gedaan. Wel moeten we zeggen dat hun commissielonen in vergelijking met het marktgemiddelde nog altijd maar aan 60% zitten", zegt Van Welden.

Vlaanderen en Brussel tellen momenteel samen 9.815 zelfstandige bankagenten, in Wallonië zijn er zo'n 3.000 aan de slag. Een gemiddeld kantoor heeft omgerekend drie mensen voltijds in dienst.