"Geen blanco cheque"

Print
MECHELEN - "KV Mechelen zou in de ranking keurig in de middenmoot hangen, dus wij hebben niet om praktische redenen tegengestemd", aldus Bert Verdoodt van het Malinwa-bestuur. "Juridisch lijkt er mij een probleem te bestaan. In een belangenvereniging is het moeilijk aanvaardbaar bepaalde groepen een meervoudig stemrecht te geven. Eén man, één stem, is het geldende principe. Het gaat hier niet om een vennootschap waarin het kapitaal bepaalt wie de zeggenschap heeft.
BR>Ten tweede hebben we principieel moeite met dit voorstel. KV beseft dat er binnen de Profliga clubs zijn met tegengestelde belangen. Maar dat betekent niet dat je aan sommige een blanco cheque moet geven om het beleid te bepalen. We zijn steeds bereid over welk voorstel dan ook te praten. Dat moet passen in een totaalpakket dat de algemene belangen van het Belgisch voetbal dient."
Nu in het nieuws