Archeologen vinden oudste dijk van Nederland

Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Universiteit van Amsterdam hebben in het Friese plaatsje Peins de tot nu toe oudste dijk van Nederland gevonden. De vondst van de zeker 2000 jaar oude dijk wordt van groot belang geacht.

BR>"Het is het bewijs dat er al voor en in de Romeinse tijd dijken konden worden gebouwd", verklaart de Groningse archeoloog dr. J. Bazelmans. Tot nu toe zijn alleen dijkresten getraceerd die niet verder gaan dan tot aan de tiende eeuw. "In de tijd daarvoor werden ook dijken aangelegd, maar elk spoor daarvan was verdwenen". Er is veertig meter van de dijk teruggevonden die stamt uit de eerste of tweede eeuw voor Christus. De wal was gemaakt van plaggen. Volgens de archeologen was de dijk ongeveer 1,25 meter hoog en werd hij een tijdlang elk jaar breder gemaakt, tot een uiteindelijke breedte van twaalf tot dertien meter. De bouwfasen zijn nog duidelijk zichtbaar.

In latere tijden, toen de kustlijn opschoof, werden op de dijk terpen aangelegd waarop men ging wonen. De opgravingen in Westergo, het kustgebied tussen Harlingen, Sneek en Leeuwarden, zijn in 1990 begonnen. Twintig eeuwen geleden was het gebied drukbevolkt. De vruchtbare graslanden waren zeer geschikt voor het weiden van vee. Bazelmans: "Tot nu toe is aangenomen dat bewoners hun gewassen importeerden van hoger gelegen zandgronden. De dijk toont aan dat ze zelf landbouw pleegden".

Nu in het nieuws