Milieuvergunning geëist voor zuiveringsinstallatie

Print
De dienst milieuvergunningen in Gent is van oordeel dat voor de bouw van een zuiveringsstation wel degelijk een milieuvergunning vereist is. Dat betekent dat Meat Supply illegaal aan het bouwen is. Het vleesverwerkende bedrijf had meegedeeld dat de zuiveringsinstallatie onder klasse 3 valt. Dan is enkel een bouwvergunning vereist.
BR>De Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal) heeft nu in een advies aan de bestendige deputatie laten weten dat die melding ongeldig is. Het buurtcomité had daarop aan het schepencollege voorgesteld de bouwwerkzaamheden te laten stilleggen. Maar omdat eerder de milieu-inspectie van de provincie niets ondernam, heeft ook het schepencollege beslist om niet in te grijpen.
Het buurtcomité is boos over de houding van de stad en riep zondag 12 september uit tot Dag van de illegale monumenten. Donderdagavond moet de bestendige deputatie beslissen of Meat Supply al dan niet een milieuvergunning nodig heeft om een zuiveringsinstallatie te bouwen.

.

Nu in het nieuws