Lucht-emissies moeten dalen

Het petro- en carbochemisch bedrijf Haltermann in Doel wil tegen 2007 de luchtemissies met tachtig tot negentig procent reduceren. Om die saneringen te realiseren krijgt het bedrijf van de provincie een milieuvergunning. Haltermann kreeg in 1997 van de deputatie een nieuwe milieuvergunning. Eén van de voorwaarden betrof toen het opmaken van een saneringsrapport met betrekking tot de luchtemissies. Dat rapport is er nu en voorziet in een drastische daling van de uitstoot van organische stoffen. Die uitstoot ligt nu rond de 65 ton per jaar. Tegen eind 2000 moet dat getal zestig procent lager liggen.

HDR

BR>Om dat mogelijk te maken gaat Haltermann dit jaar nog de opslag van de meest vluchtige producten in tankenpark 4 concentreren. Voor 2000 is de bouw van een thermische naverbrandingsinstallatie met energierecuperatie voorzien. Tussen 2001-2007 gaat het bedrijf de andere tankenparken ombouwen, zodat ze geschikt zijn voor een nieuwe reinigingsmethode.

Nu in het nieuws