90.000 Vlamingen regelmatige on line-nieuwslezers

Piet Porteman, onderzoeker aan het departement Communicatiewetenschappen van de K.U.Leuven, raamt op basis van een bevraging van 1.000 Vlamingen het totale aantal dat momenteel via internet regelmatig on line nieuws leest voorzichtig op 90.000, een aantal dat duidelijk toeneemt. Er is vooralsnog geen indicatie dat deze evolutie ten koste gaat van het lezen van kranten.

BR>Van de Vlamingen gebruikt 26,9 pct internet waarvan iets minder dan de helft (708.000 Vlamingen) on line nieuws leest. Slechts een zeer kleine groep (78.000 dikwijls en 12.000 zeer dikwijls) doet dat geregeld. 43,9 procent van de frequente gebruikers zijn 25-35- jarigen. Het grootste deel is mannelijk, hooggeschoold, heeft sterke interesse voor nieuws en informatie en surft al meer dan 3 jaar op internet. Naast de artikels zijn de e-mailkranten het meest gebruikt electronisch nieuwskanaal. Meest geconsulteerd zijn berichten over politiek (25 procent), multimedia (22 procent) en economie (19 procent).

"Electronisch nieuws moet snel raadpleegbaar, kort en kernachtig zijn", aldus Porteman verwijzend naar het feit dat er voor internetkranten dagelijks gemiddeld slechts 10 tot 15 minuten uitgetrokken wordt. In deze tijdspanne wordt een zeer bewuste en doel gerichte selectie van artikels gelezen. Internet-technologie is volgens hem het geschikte werktuig om op deze specifieke nieuwsvraag in te spelen en e-mail hiertoe het sterkste wapen. De elektronische krant is volgens Porteman dan ook complementair aan hetgeen de klassieke media te bieden hebben.

"Er is nog geen enkel statistisch betrouwbare indicatie dat gebruikers van on line nieuwsdiensten systematisch minder tijd besteden aan het lezen van gedrukte krant. Een verklaring is het feit dat de belangrijkste groep on line nieuwsgebruikers ook zware gebruikers van andere nieuwsmedia zijn. Zij gebruiken zoveel mogelijk kanalen om hun nieuwsbehoeften vervuld te zien", aldus Porteman. Kranten moeten dus geen schrik hebben om een one line nieuwsdienst te starten. Personen met een voorkeur voor een krant lezen overigens het liefst van al het one line nieuws van die krant.

Nu in het nieuws