Eerste spadesteek voor Deurganckdok op 1 oktober

Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen plaatste gisteren zijn handtekening onder de bouwvergunning voor de eerste en de tweede fase van het Deurganckdok. Dat is het nieuwe containerdok dat bezuiden Doel is gepland. Concreet betekent de ondertekening dat de werken binnen de zes weken van start gaan. "Wij rekenen op 1 oktober", zegt directeur-generaal Eddy Bruyninckx van het Antwerpse Havenbedrijf.
BR>Logischerwijze wordt daarbij begonnen met wat de 'eerste fase' heet. Het gaat om 1,26 kilometer kade op de noordwestzijde van het toekomstige dok. Voor dat gedeelte zijn alle spelers gekend. De kade zal worden uitgebaat door goederenbehandelaar Hessenatie, die er de containers van de rederij Mediterranean Shipping Company (MSC) gaat overslaan. MSC is, met alle diensten samen, de belangrijkste containerklant van de Antwerpse haven.
Ook de aannemerscombinatie die de eerste fase gaat realiseren is al een hele tijd gekend. In september vorig jaar kwamen Aertssen uit Stabroek en Cordeel als Temse als goedkoopste inschrijvers op de aanbesteding uit de bus. Zij gaan samen de kaaimuur bouwen voor 2,08 miljard frank. De twee bedrijven hebben elk hun specialiteit. Aertssen staat sterk in grondwerken en waterbouw, Cordeel in betonbouw. Aertssen gaat dus als eerste aan de slag.

Vraagtekens


Voor de 'tweede fase' van het Deurganckdok, die een kaaimuur van 390 meter op de noordwestkant en 1,44 kilometer op de tegenoverliggende zijde behelst, zijn er nog heel wat meer vraagtekens. De raad van bestuur van het Havenbedrijf besliste in maart om het langste stuk (op de zuidoostkant) voor te behouden voor de Canadese rederij CP Ships. Die had te kennen gegeven op de nieuwe terminal al haar trafieken en deze van haar dochters te willen concentreren. Daarbij ook de Cast-trafiek, die momenteel bij FCT in Zeebrugge zit. CP Ships is nu met verschillende goederenbehandelaars aan het onderhandelen. Eens die gekend is - of gekend zijn, ingeval het om een combinatie zou gaan - kan de concessie worden toegekend.
Wie de tweede fase gaat bouwen, weten wij op 17 september. Dan worden de resultaten van de aanbesteding bekendgemaakt.
Het Havenbedrijf, dat bij het hele project optreedt als bouwheer, kan nu, zodra het in bezit is van de bouwvergunning, het aanvangsbevel geven voor de werken aan de eerste fase. Aertssen-Cordeel is dan verplicht om binnen de zes weken met de werken te beginnen. De uitvoeringstermijn bedraagt 24 maanden.
Nu in het nieuws