Spanje dumpt dode koeien

Print
Vanwege een groot tekort aan verbrandingsovens heeft de Spaanse regering toestemming gegeven om dode koeien en besmet vlees af te voeren naar openbare stortplaatsen of te begraven. Het aantal verbrandingsovens is te gering om de toegenomen aanvoer van kadavers als gevolg van de gekke-koeienziekte te verwerken.
BR>
Vorige maand ontstond in de noordwestelijke provincie Galicië grote paniek toen een jongetje vlak bij zijn dorp een massagraf met vijfhonderd dode koeien ontdekte. De kadavers werden daar gedumpt met toestemming van de deelstaatregering. In allerijl vaardigde de centrale overheid in Madrid een verordening uit die paal en perk moest stellen aan deze ongezonde praktijk. Destructiebedrijven werden verplicht dood vee te vernietigen in daarvoor geschikte verbrandingsovens.

Spanje telt echter maar negen van dit soort installaties, waarvan er maandag ook nog een werd stilgelegd omdat deze niet voldoet aan de milieu-eisen. In het zuidelijke deel van Spanje zijn helemaal geen ovens, net zo min als op de eilanden. Onder druk van de regionale overheden heeft Madrid nu een nieuwe verordening uitgevaardigd. In geval van overcapaciteit of wanneer de vernietigingsinstallatie te ver weg is, mogen de kadavers worden afgevoerd naar de stortplaats of worden begraven op een afgelegen plaats. Boeren die geïsoleerd wonen, mogen hun dode vee voortaan op eigen erf begraven.

.

Nu in het nieuws