Ternaaien krijgt vierde sluis

De Nederlandse minister van Verkeer Tineke Netelenbos en de Waalse minister van Openbare Werken Michel Daerden hebben woensdag een akkoord ondertekend over de bouw van de vierde sluis bij Ternaaien op de grens van Nederland en Wallonië.

BR> Volgens het akkoord zal de vierde sluis van Ternaaien 220 meter lang zijn en een breedte van 25 meter hebben. De bouwkosten worden geraamd op 2,7 miljard frank. De Nederlanders nemen volgens "het principe van de territorialiteit" (de sluis zal voor 90% op Belgisch grondgebied liggen) 275 miljoen frank voor hun rekening, Wallonië zorgt voor de rest.

De bouw van de vierde sluis moet starten in 2004. In 2008 -ten laatste 2010- moeten de werkzaamheden rond zijn. De vierde sluis van Ternaaien is nodig om de binnenvaart te ontlasten. Nu dienen schepen vaak lange wachttijden in acht te nemen.

Nu in het nieuws