727.000 frank voor gedichten

Print
Bert Anciaux heeft de poëzie lief. Naar aanleiding van de gedichtendag op 25 januari antwoordde Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux in het Vlaams parlement vanmiddag op een vraag van SP'er Van Duppen. Hij vroeg naar de financiële inspanningen van de minister opdat de Begeerte verder kan behouden blijven, ook die naar de kracht van de poëzie.
BR>
Bert Anciaux verklaarde dat hij een subsidie van 727.520 fr. heeft toegekend aan Behoud de Begeerte. Dit is het volledige bedrag dat door Behoud de Begeerte werd gevraagd. Deze aanvraag en de toekenning gebeurde op de kredieten van de leesbevordering. Behoud de Begeerte diende eveneens een aanvraag in bij de Nederlandse Taalunie, waarvan de werkings- en subsidiemiddelen deels ook Vlaamse middelen zijn. De subsidie via de Nederlandse Taalunie zou 424.080 fr. bedragen.

.

Nu in het nieuws