Ook Berchem heeft districtsraad

De installatie van de nieuwe districtsraad verliep vrijwel rimpelloos. Wel had het Vlaams Blok voor een alternatief bureau gezorgd, waardoor per geheime stemming het bureau dat door de coalitiepartijen was voorgedragen alsnog werd gestemd. Eerder had Ignace Lowie (Vlaams Blok) al aangegeven dat zijn partij problemen had met de formulering van de eed.

Fons Borginon (VU/ID) stemde blanco. "Ik heb zelf meegewerkt aan delen van de tekst van het bestuursakkoord, maar ik wilde hiermee een signaal geven dat er met mijn oppositie rekening zal moeten worden gehouden. Oppositie om de oppositie ga ik echter niet voeren." Opmerkelijk was nog dat Lowie toegaf dat het Vlaams Blok in het verleden de districtsraad niet altijd even serieus had genomen, maar hij hoopte dat er in de toekomst op een constructieve manier kan worden samengewerkt

Nu in het nieuws