Prostitutie teruggedrongen in Antwerpen

Print
Vanaf vrijdag zal prostitutie enkel nog toegelaten worden in de gedoogzone binnen het Antwerpse Schipperskwartier. Daarvoor wordt een nieuw politiereglement van kracht en werd eveneens een geschiktheidsattest voor bordelen opgesteld door het stadsbestuur.
BR>
Het Antwerpse stadsbestuur besloot begin vorig jaar de prostitutiebuurt gevoelig in te krimpen om een einde te maken aan de spiraal van geweld waar het Antwerpse Schipperskwartier in verzeilde. Hoerenloperij zou enkel nog worden toegelaten in drie straten: de Verversrui, de Schippers- en Vingerlingstraat. Er mogen nog maximum 200 vitrines zijn.

Eigenaars van bordelen binnen de prostitutiebuurt zullen in de toekomst over een attest moeten beschikken. Zonder dat geschiktheidsattest staat het stadsbestuur geen prostitutie meer toe. Het attest legt voorwaarden op over minimum oppervlakte, inrichting en uitrusting van elke prostitutiekamer. De eigenaars, die gescreend zullen worden, krijgen enkele maanden de tijd om het attest te behalen.

.

Nu in het nieuws