Valse watercontroleurs op pad

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) waarschuwt haar klanten voor personen die zich voorstellen als personeelslid van de VMW en - soms op agressieve wijze - waterfilters trachten te verkopen. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg werden ze al meerdere malen gesignaleerd, maar het is mogelijk dat zij ook in andere provincies aan het werk zijn.

brousseeuw

BR>

De Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening wijst erop dat de VMW-medewerkers zich altijd moeten kunnen legitimeren met een VMW-badge. De klanten hebben het recht om naar deze badge te vragen. Overigens vestigt de VMW er de aandacht op dat het plaatsen van waterfilters voor het zuiveren van leidingwater absoluut niet nodig is. Het door de VMW geleverde leidingwater beantwoordt perfect aan alle wettelijke voorschriften en is veilig, gezond en lekker drinkwater. Wie meer informatie wenst, kan zich richten tot de gewestelijke directie van zijn of haar provincie of surfen naar de VMW-website www.vmw.be @au:A.S.

Nu in het nieuws