Belastingen dalen maar matig

Print
Zelfs na de volledige uitvoering van de belastingverlaging die door deze regering in fasen zal worden doorgevoerd, zullen we nog altijd meer belastingen betalen dan in 1989. Tot die conclusie komt het Planbureau. Dat becijferde ook dat de terugverdieneffecten voor de schatkist - omdat mensen meer zullen uitgeven aan andere zaken - beperkt zijn.
De redenering achter de belastinghervorming is eenvoudig: als we de mensen minder belastingen laten betalen, houden ze meer over om te consumeren en dus vaart de economie er wel bij. En dat is dan weer goed voor de staat omdat die zo meer belastingen kan heffen. Met andere woorden: de belastingvermindering betaalt zichzelf gedeeltelijk terug. "Dat terugverdieneffect is er wel degelijk", heeft het Planbureau berekend, maar het is beperkt. "Op kruissnelheid in 2005 zal de overheid slechts 20% van de oorspronkelijke kosten terugverdienen", heet het. De belastingverlaging zal in 2005 oplopen tot 159 miljard frank. "Maar dat is onvoldoende om de maatregelen die sinds de crisis van 1993 zijn genomen volledig weg te werken", weet Michel Saintrain van het Planbureau
MEEST RECENT