'Uitleenvergoeding auteurs te laag'

“Ridicuul”, zo noemt kopierechtenvennootschap Reprobel de vergoeding die auteurs ontvangen voor het uitlenen van hun werken door bibliotheken. Reprobel, die deze vergoedingen int en verdeelt onder de auteurs, stapt met een nieuw voorstel naar de overheid: per bibliotheeklid moet er elk jaar niet de huidige 1 euro, maar 9 euro naar de auteurs gaan. Of een bibliotheekbezoekje dan ook duurder zal zijn, wordt een beslissing van de overheid.

bsouffreau

BR>

Het zogenaamde leenrecht is een lijdensweg in België: “De hele geschiedenis doet me denken aan een boek van Victor Hugo: Les Misérables”, zegt professor Roger Blanpain, voorzitter van Reprobel.

“De huidige regeling zou een ‘billijke vergoeding’ voorzien voor de auteurs van boeken of audiovisuele werken die worden uitgeleend in openbare bibliotheken. Wat we nu krijgen, is niet meer dan een aalmoes. Het bedrag ligt belachelijk laag.” Sinds 2004 wordt per jaar een bedrag van 1 euro voor een volwassene en 50 eurocent voor een minderjarige uitlener afgehouden. Dat bedrag is zo laag, dat Reprobel haast méér werkingskosten heeft in een poging het geïnde bedrag op een correcte manier te verdelen over de auteurs.

Kaskraker

“De uitleenvergoeding die auteurs jaarlijks ontvangen, is door de huidige regelgeving bijna verwaarloosbaar”, zegt Johan Verminnen van auteursrechtenvereniging Sabam. Zo ontvangt kaskraker Daens jaarlijks een schamele 40 eurocent.

“Een echte schande is dat. Om de auteurs op een eerlijke manier te kunnen behandelen, willen we de jaarlijkse vergoeding optrekken naar 9 euro voor volwassenen en 4,5 euro voor minderjarigen”, zegt Verminnen.

“De vergoeding moet volgens ons ook worden uitgebreid naar kranten en naslagwerken, en zou eerlijkheidshalve niet alleen voor openbare bibliotheken, maar bijvoorbeeld ook voor hogeschool- en universiteitsbibliotheken moeten gelden. Daarmee worden nog eens 1,2 miljoen potentiële uitleners bereikt.”

Of het jaarlijkse lidgeld voor bibliotheekbezoekers daardoor zal stijgen is niet zeker: “Op dit moment betaalt de lezer helemaal niets: de overheid betaalt de uitleenvergoeding van 0,50 of 1 euro”, zegt Blanpain. “Wat de overheid praktisch gezien met ons nieuwe voorstel doet, ligt niet binnen onze bevoegdheid. Het kan zijn dat de consument zelf moet betalen, zoals in Nederland, maar de overheid kan ook gedeeltelijk of zelfs volledig bijspringen.”

An SMETS