Maximaal 12 minuten reclame per uur op tv

Print
De televisierichtlijn (Televisie zonder Grenzen) wordt geactualiseerd. Het Europees Parlement (EP) keurde donderdag een compromis goed dat voordien met de Raad had bereikt. Per uur wordt maximaal 12 minuten reclame toegestaan. Ook is beslist dat films, programma's voor kinderen en nieuwsuitzendingen niet vaker dan één keer per 30 minuten door reclame onderbroken mogen worden. De nieuwe richtlijn is ook van toepassing op tv-programma's die op internet worden uitgezonden.
De nieuwe richtlijn krijgt ook een nieuwe naam mee. Het wordt de "richtlijn audiovisuele omroepdiensten." Gegeven de vele technologische ontwikkelingen drong zich een herziening op. Het EP dat het voorstel van de EU-Commissie op diverse punten bijstuurde, is van mening dat er nu een gelijk speelveld voor onafhankelijke producenten, openbare en privé-omroepen komt.

Naast de beperking van de reclametijd per uur - maximaal 12 minuten - en de bepaling dat films, programma's voor kinderen en nieuwsuitzendingen slechts één keer per half uur onderbroken mogen worden, wordt productplaatsing als verkapte vorm van reclame in beginsel verboden. In nieuws-, actualiteits- en kinderprogramma's is het verbod echter totaal. In andere programma's wordt het wel mogelijk, maar moet het aan strikte voorwaarden gekoppeld. Zowel aan het begin als het einde van het programma moet de kijker worden ingelicht.

Verder is beslist dat er een gedragscode voor kinderen komt. Eén van de blikvangers wordt dat kinderen niet tot het nuttigen van ongezond voedsel mogen aangezet worden.

Ten slotte stemde het EP er mee in dat het land-van-oorsprong beginsel behouden blijft. Er wordt wel een controlemechanisme ingesteld. Dat moet er voor zorgen dat van deze bepaling geen misbruik wordt gemaakt. In deze wordt ondermeer de kinderzender "Nickelodeon" geviseerd. Die is in Nederland gevestigd en zendt ondermeer in Vlaanderen uit.
Nu in het nieuws