Sociaal conflict Humo: redactie haalt slag thuis

Het conflict bij Humo is voorlopig van de baan. De redactie van het weekblad gaat akkoord met het voorstel dat hoofdredactie en vakbonden enerzijds en de directie van Sanoma anderzijds dinsdag bereikten. De journalistieke onafhankelijkheid blijft gegarandeerd en dat was een absoluut minimum voor de redactie.

Belga

De directie wil een nieuwe structuur creëren binnen de magazines van Sanoma. Humo en Story zouden onder de cluster "social awareness" vallen en onder meer Flair en Feeling zouden onder de cluster "personal interest" vallen. Tevens wilde de directie een editorial manager, zeg maar een algemeen hoofdredacteur, installeren boven elk cluster.

Dat laatste vormde de voorbije weken de kern van de discussie tussen de Sanoma-directie en de Humo-redactie. De editorial manager zou boven de hoofdredactie staan, maar zou volgens de directie geen rechtstreekse inmenging hebben in de redactionele keuzes van de Humo-redactie. Volgens de redactie zou die manager echter het merk Humo kapen en dat is voor de redactie even goed een inmenging in de journalistieke onafhankelijkheid.