VRT vraagt vernietiging waarschuwing na klacht Vanhecke

De VRT heeft bij de Raad van State een verzoek tot nietigverklaring ingediend van de waarschuwing die de openbare omroep kreeg na een klacht van Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke. Die nam het niet dat hij niet was uitgenodigd tijdens twee televisiedebatten voor de federale verkiezingen van 10 juni.

Belga

De klacht sloeg op de debatten van 20 mei en 3 juni met de senaatslijsttrekkers Yves Leterme, Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte. Vanhecke vond dat hij daar als lijsttrekker van senaatslijst van het Vlaams Belang ook aan had moeten deelnemen. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) oordeelde op 19 juli dat de klacht "ontvankelijk en gegrond" was en gaf de VRT een waarschuwing.

De openbare omroep diende een verzoek tot nietigverklaring in bij de Raad van State. De VRT stelde onder meer dat slechts van een schending van het discriminatieverbod of de onpartijdigheidsplicht slechts sprake kan zijn indien de keuze van de strekking die in het gehele programma-aanbod aan bod is gekomen niet onpartijdig is, of indien een bepaald programma niet onpartijdig is.

De sanctie is voorts opgelegd na de toetsing van twee programmaconcepten uit zo'n honderd programma's aan de pluraliteitsverplichting.

Nu in het nieuws