Antwerpen krijgt eindelijk Scheldeverdieping

De Nederlandse Eerste Kamer, zeg maar onze Senaat, heeft dinsdag de weg vrijgemaakt voor de Scheldeverdieping. In Den Haag werden de vier Scheldeverdragen, die de verdieping mogelijk maken, goedgekeurd. Zowel het Vlaams Parlement als de Nederlandse Tweede Kamer hebben in 2007 hun fiat al gegeven. “About time”, zouden de Engelsen zeggen, want dit dossier sleept ondertussen al meer dan 11 jaar aan.
Voor de haven van Antwerpen is de goedkeuring van de Nederlandse Eerste Kamer bijzonder goed nieuws. Het verdiepen van de vaargeul tot een diepte van 13,1 meter is van levensbelang voor Vlaanderens belangrijkste haven. Zonder deze ingreep kan Antwerpen de grotere zeeschepen niet ontvangen bij laagwater. Ter illustratie: vorig jaar moesten maar liefst 1.533 vrachtschepen wachten op hoogwater. Dat betekent tijdverlies en dat komt de concurrentiepositie van de Antwerpse haven niet ten goede.
Maar goed, de verdragen zijn door de Eerste Kamer geraakt en de definitieve ratificatie ervan lijkt niet meer dan een detail te zijn. Sterker nog. De Nederlanders lieten dinsdag horen dat wat hen betreft de aanbesteding voor de baggerwerken per direct de deur uit kan. En daarmee zouden de werkzaamheden nog dit jaar kunnen worden aangevat. Zo is er opnieuw goede hoop dat de vooropgestelde timing voor het einde van de baggerwerken zal worden gehaald. Dat is op het einde van 2009.
Vlaams minister-president Kris Peeters en de Antwerpse havengemeenschap waren er dinsdag als de kippen bij om hun opluchting te verwoorden. Kris Peeters bedankte onze noorderburen zelfs voor hun inzet. Beleefd zoals het hoort, maar aan deze beslissing is uiteraard heel wat lobbywerk en diplomatiek overleg voorafgegaan. Dat overleg was bij momenten op het scherp van de snee en niet altijd even fijnzinnig. Logisch, want de belangen voor Vlaanderen zijn groot.
Bovendien is het verhaal nog niet ten einde. Met de goedkeuring van de Scheldeverdragen heeft de Eerste Kamer willens nillens ook de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeland gestemd. Dit stuit vooral op fel verzet in Zeeland zelf. Een speciale commissie, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, moet tegen begin november mogelijke alternatieven voor die ontpoldering onderzoeken.
Als het rapport-Nijpels klaar is zullen Vlaanderen en Nederland opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten om de mogelijke alternatieven te bekijken. Vlaanderen heeft al gezegd dat het bereid is om landbouwgrond om te zetten in Scheldenatuurgebied. Laat het een stok achter de deur zijn voor als de Nederlanders onverwacht beslissen om de baggerwerken toch weer op de lange baan te schuiven. Een Vlaams njet in dit verhaal zou Nederland bijzonder slecht kunnen uitkomen.
Toevallig besliste de Beverse vrederechter vorige week tot de onteigening van het Vlaamse gedeelte van de Hedwigepolder, waardoor dat gebied eventueel kan worden gebruikt voor natuurherstel in het Scheldegebied. Maar misschien moet de Vlaamse overheid dit dossier maar een tijdje laten rusten om onze noorderburen niet al te zenuwachtig te maken. Het zou van goede (Vlaamse) wil getuigen om eerst het rapport-Nijpels af te wachten en met de Nederlanders te onderhandelen. En zo wordt onze buren alvast één argument ontnomen om toch maar weer te aarzelen met de verdieping. Want dat kunnen we in Antwerpen missen als kiespijn.

.

Nu in het nieuws