Ark van Zoë: burgerlijke partijen vragen een miljoen euro per kind

Meester Josiane Laminal Ndintamadji, een van de advocaten van de burgerlijke partijen, heeft maandag voor de strafrechtbank van N'Djamena een miljoen euro gevraagd voor elk van de 103 kinderen die de Ark van Zoë vanuit Tsjaad naar Frankrijk probeerde te brengen.

Belga

Wat betreft de beschuldiging van "oplichterij" vroeg de advocaat van de Tsjadiërs die huizen en wagens hadden verhuurd aan de Franse organisatie in het oosten van Tsjaad, een globale schadevergoeding van 641.000 euro.

De advocaten van de Tsjadische staat eisten "een symbolische frank" voor morele schade. Ze vroegen het hof in ieder geval om de Ark van Zoë "solidair" te veroordelen, namelijk de voorzitter Eric Breteau en de vijf Franse medebeschuldigden van de organisatie, samen met de Spaanse maatschappij Girjet. Die is eigenaar van de Boeing 757 die op 25 oktober de kinderen naar Frankrijk zou brengen. Samen zouden ze 6,1 miljoen euro financiële schade moeten betalen.

De Franse advocaat van de Tsjadische staat, meester François Mayer, vond dat het vliegtuig als "garantie" moest vastgehouden worden voor het uitkeren van deze schadeloosstelling en die aan de families. Het vliegtuig wordt momenteel op de luchthaven van N'Djamena aan de grond gehouden.

"Onze cliënten hebben onmetelijke schade geleden", zei meester Laminal, die de zeventig gezinnen van de burgerlijke partij verdedigt. "Als vergoeding vragen we de beschuldigden schuldig te verklaren aan de feiten die hen te laste worden gelegd en om een miljoen euro per kind te betalen."

De zes Fransen worden berecht voor "poging tot ontvoering van kinderen terwijl ze probeerden hun burgerlijke staat te verbergen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse publieke teksten en oplichterij". Drie Tsjadiërs en een Soedanees moeten zich verantwoorden voor "medeplichtigheid aan poging tot ontvoering van kinderen".

Meester Laminal heeft het hof ook gevraagd Girjet "burgerlijk aansprakelijk" te stellen, samen met de Franse staat. "Het is een hele staat die vernederd wordt in deze zaak", meent Laminal. "Er zijn mensen die denken dat kinderen een handelswaar zijn. Het is minachtend voor heel Afrika."

Maandagochtend had een vader die de zeventig families vertegenwoordigde 304.000 euro gevraagd per "gestolen" kind als schadevergoeding en rente. De hoorzitting werd na de pleidooien van de burgerlijke partijen opgeschort tot woensdagmorgen.