Monarchie in Nepal valt na 240 jaar van haar sokkel

De monarchie in Nepal is na 240 jaar van haar sokkel gevallen. De regerende alliantie van zes partijen gaat de monarchie afschaffen en vervult daarmee één van de kerneisen van de maoïsten. Als tegenprestatie hebben de vroegere rebellen zich maandag bereid verklaard om opnieuw in de regering te stappen.

Belga

In het akkoord tussen de zespartijenalliantie en de maoïsten luidt het dat het overgangsparlement Nepal in een resolutie tot een republiek zal uitroepen. In april zijn er parlementsverkiezingen in de Himalayastaat, en het parlement dat daaruit voortkomt, moet de afschaffing van de monarchie wel nog bekrachtigen. Volgens waarnemers gaat het echter om een formaliteit.

De ontmanteling van het koningshuis is niet alleen op het conto van de maoïsten te schrijven. Koning Gyanendra heeft ook zijn eigen graf gedolven. Bij een moordpartij in het koninklijk paleis in de hoofdstad Kathmandu op 1 juni 2001 komen de bij het volk zeer geliefde koning Birendra en andere leden van zijn familie om het leven. Officieel heet het dat de dronken kroonprins Dipendra het vuur geopend heeft en later de hand heeft geslagen aan zichzelf.

De kroonprins wordt tot nieuwe koning uitgeroepen, maar hij sterft twee dagen later aan zijn verwondingen. Zijn oom Gyanendra bestijgt dan de troon. Er zijn hardnekkige geruchten dat Gyanendra verantwoordelijk was voor het bloedvergieten.

De nieuwe koning is veel minder populair dan zijn vermoorde voorganger. Het gaat van kwaad naar erger met zijn sympathiecurve, en ondertussen krijgen de maoïsten de controle over steeds grotere delen van Nepal. De rebellen hebben in 1996 de gewapende strijd tegen de monarchie opgenomen, een strijd die 14.000 mensen het leven zal kosten. Het probleem groeit buiten proporties, en in mei 2002 ontbindt Gyanendra het parlement. In oktober van dat jaar stuurt hij de regering de laan uit. Ook de ploeg die Gyanendra in de plaats installeert, voldoet voor hem niet. In februari 2005 trekt hij met een soort van koninklijke coup alle macht naar hem toe.

Gyanendra slaagt er echter niet in om voor veiligheid en stabiliteit te zorgen, en de democratische beweging wordt intussen steeds sterker. Na drie weken van protesten van de oppositie en de maoïsten geeft de koning in april 2006 toe. Het parlement wordt opnieuw bijeengeroepen. De maoïsten leggen de wapens neer en nemen deel aan de regering. Onder druk van de ex-rebellen wordt de koninklijke familie verplicht om belastingen te betalen. De paleizen worden tot staatseigendom uitgeroepen. Het portret van Gyanendra verdwijnt van de muur in overheidslokalen, en ook op bankbiljetten wordt zijn gezicht niet langer geduld. Met het akkoord tussen de zespartijencoalitie en de maoïsten zijn de dagen van de 60-jarige Gyanendra nu helemaal geteld.