Senaat steekt met 'bliksemsessies' Bush stokken in de wielen

De Amerikaanse Senaat gaat tot en met 18 januari, de dag waarop de parlementaire werkzaamheden hernemen, "bliksemsessies" van enkele seconden houden. Doel: president George W. Bush verhinderen over te gaan tot benoemingen per decreet.

Belga

De Democratische senator Jim Webb kwam zondag in zijn eentje naar de Senaat om er, in afwezigheid van al zijn ambtgenoten, een sessie te openen. Een paar seconden later werd die alweer gesloten. Het procédé zal tot en met 18 januari om de twee of drie dagen herhaald worden.

De Democratische meerderheid wil op die manier vermijden dat het Congres officieel met vakantie is. Tijdens parlementaire vakanties van enkele dagen heeft de president immers technisch de bevoegdheid om ambassadeurs, rechters en andere belangrijke functionarissen te benoemen. Er is dan geen bekrachtiging van die benoemingen door de Senaat. De benoemden zijn gemachtigd om in functie te blijven tot het einde van de lopende legislatuur.

Het was in die omstandigheden dat Bush in 2005 de 'havik' John Bolton naar het ambassadeurschap van de Verenigde Naties loodste. De Senaat had zijn benoeming geblokkeerd. Bolton verliet zijn post in december vorig jaar, net voordat de Democratische oppositie de controle kreeg over het Congres.