Schengengroep verruimt met 9 nieuwe landen

Vrijdag om 00.00 uur wordt de Schengenruimte met negen EU-lidstaten uitgebreid. Op dat moment worden de controles aan de zee- alsook de landbinnengrenzen voor deze lidstaten afgeschaft. Het gaat om Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovakije en Slovenië. Het wordt dus mogelijk om met de auto van Lissabon naar Tallinn te rijden zonder één grenscontrole.

Belga

Het begin van Schengen situeert zich op 14 juni 1985. Vijf EU-lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) ondertekenden in het Luxemburgse plaatsje Schengen een nieuw verdrag. Het moest "het vrij overschrijden van de binnengrenzen door alle onderdanen van de lidstaten" en "het vrije verkeer van goederen en diensten" mogelijk maken.

In 1990 ging het Schengenakkoord tussen de vijf van start en nog hetzelfde jaar trad ook Italië toe. In 1991 was het de beurt aan Spanje en Portugal, in 1992 aan Griekenland, in 1995 aan Oostenrijk en in 1996 aan Denemarken, Finland en Zweden. In hetzelfde jaar werd ook een overeenkomst met de niet EU-landen Noorwegen en Ijsland gesloten. Vrijdagnacht komen er bij de vijftien bestaande landen dus negen nieuwe bij.

Dat gebeurde na een evaluatie die twee jaar duurde. Er werd nauwgezet op toegekeken of de begeleidende maatregelen, nodig voor de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen, correct en efficiënt werden toegepast. Om de landen op het Schengenlidmaatschap voor te bereiden en de nodige infrastructuurwerken te verrichten, kregen ze van de Unie tussen 2004 en 2006 961 miljoen euro toegespeeld. Ook Cyprus, Roemenië en Bulgarije hopen binnen afzienbare tijd lid van de Schengengroep te worden.

Eurostat raamt de totale bevolking van de 24 Schengenlanden op 404 miljoen mensen. Iedereen die het Schengengebied legaal binnenkomt, mag de binnengrenzen met en tussen de nieuwe Schengenlidstaten zonder controle oversteken. Vanaf donderdagnacht geldt dat voor de binnengrenzen te land en te zee. Vanaf 30 maart 2008 worden ook de controles op de luchthavens afgeschaft.