Kosovo overschaduwt volledig Sloveens EU-voorzitterschap

Slovenië, dat op 1 januari het voorzitterschap van de Europese Unie van Portugal overneemt, heeft één topprioriteit: Kosovo. Dat bleek op de persconferentie van de Sloveense minister van Buitenlandse Zaken Dimitrij Rupel donderdag in het Raadsgebouw. Zowat 80 procent van de spreektijd van Rupel ging over Kosovo, Servië en de Westerse Balkan. "Gegeven de gesprekken woensdag in de Veiligheidsraad is er reden", aldus Rupel, "om de Kosovo-kwestie heel voorzichtig te benaderen".

Belga

Slovenië is de eerste van de nieuwe lidstaten die het voorzitterschap van de Unie waarneemt. "Het is een eer", aldus Rupel, "maar ook een moeilijke uitdaging, want Slovenië heeft geen grootschalig diplomatiek apparaat". De minister hoopte dan ook dat zijn land door alle lidstaten gesteund zal worden.

Zoals het de traditie wil, presenteerde Rupel de prioriteiten van het Sloveense voorzitterschap. In eerste instantie wil Slovenië dat er van de ratificatie van het Verdrag van Lissabon werk wordt gemaakt. We zullen, aldus Rupel, de bekrachtigingsprocedure op de voet volgen. Verder zei de Sloveense minister een paar korte zinnen over het proces van Lissabon, energie, klimaat en de top EU-Latijns Amerika. Die top zou het hoogtepunt van het Sloveens voorzitterschap worden.

Over Kosovo was Rupel wel breedsprakerig. Hij herhaalde de gekende Atlantische mantra dat "het onderhandelingsproces is uitgeput". En verder heette het dat Kosovo een Europees probleem is en dat de Unie bereid moet zijn om haar volle verantwoordelijkheid op te nemen. Of dat ook betekende dat de Unie desgevallend het VN-kader zou verlaten? Rupel hield het erbij dat de Unie zich aan resolutie 1244 van de Veiligheidsraad zal houden. Of de EU-interpretatie van 1244, waar de soevereiniteit en integriteit van Joegoslavië wordt erkend, een correcte interpretatie is? Rupel vond van wel. "Als de Navo", zo stelde hij, "op basis van 1244 meent dat ze 16.000 manschappen ter plekke kan houden, geldt dat eveneens voor de Europese Unie".

Volgens Rupel hebben de regeringsleiders vorige vrijdag de politieke beslissing genomen om een grootschalige civiele missie naar Kosovo te sturen. Nu moet er, aldus de Sloveense minister, alleen nog over de modaliteiten gepraat en beslist worden. Rupel gaf toe dat in deze unanimiteit vereist is en hij engageerde zich dat Slovenië alles zal doen om een consensus te bereiken. De minister gaf wel toe dat het een moeilijke klus wordt. Dat er een wettelijke basis voor de missie moet gevonden worden, zei Rupel er niet bij.

De minister onderstreepte verder dat er veel "misverstanden" over Kosovo bestaan en dat velen "de geschiedenis" slecht kennen. Wat Servië betreft, stelde Rupel dat de Unie het Stabilisatie- en Associatieakkoord (SAA) alsook het kandidaat-lidmaatschap zo vlug mogelijk moet toekennen. De Sloveense minister wees er wel op dat het Servisch en Kosovaars dossier niet gekoppeld zijn. Tenslotte benadrukte Rupel dat in de Balkankwestie nu vooral de Europese eenheid op het spel staat.