Lavrov waarschuwt EU voor unilaterale actie over Kosovo

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft de Europese Unie maandagavond voor unilateraal optreden in de Kosovo-kwestie gewaarschuwd.

Belga

Ook gaf hij de Unie de goede raad mee om de positie van de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, niet in gevaar te brengen door hem initiatieven te laten nemen die niet door de Veiligheidsraad gedekt zijn. Lavrov drong er op aan het onderhandelingsproces over Kosovo voort te zetten.

Lavrov was in Brussel om er met de Europese Unie en de Hoge Vertegenwoordiger Javier Solana over de permanente partnerschapakkoorden tussen de Unie en Rusland te praten. Na afloop van het onderhoud zeiden de twee dat er uitgebreid en heel open over de Kosovo-kwestie is gepraat.

Lavrov begon ongevraagd over de rol van de secretaris-generaal van de VN te praten. Daarmee reageerde hij op een essentieel luik in de Europese Kosovo-strategie. De EU wil dat Ban Ki-Moon de Europese civiele missie in het bijna-onafhankelijke Kosovo ondersteunt en bijgevolg de VS-EU-interpretatie van resolutie 1244 legitimeert. Hoewel die resolutie de territoriale integriteit van Servië onderschrijft, is de Unie van mening dat het de wettelijke basis voor een Europese missie in Kosovo kan zijn.

Rusland is het daar niet mee eens en bijgevolg is er geen unanimiteit in de Veiligheidsraad over de kwestie. Daarom zegt Rusland dat de EU zich buiten het kader van de VN dreigt te begeven. Solana wou op de persconferentie met Lavrov niet toegeven dat de Unie desgevallend die stap zal zetten. "Het zou onverantwoord zijn, zo zei hij, dat ik daar vandaag op antwoord."

Solana sprak de hoop uit dat de Veiligheidsraad, die zich op 19 december opnieuw over de Kosovo-kwestie buigt, toch nog een vergelijk kan vinden. Lavrov wou niet zeggen hoe Rusland zal reageren op EU-lidstaten die een zelfverklaard onafhankelijk Kosovo erkennen. Hij hield het erbij dat de Unie nog niet aan het einde van haar besluitvormingsproces is.