"Globale opwarming is handelsopportuniteit", aldus VS

De Amerikaanse afgevaardigde voor Handel, Susan Schwab, ziet in de strijd tegen de globale opwarming "handelsopportuniteiten" en een neoliberale reden om handelsbarrières verder af te bouwen. In de marge van de wereldklimaatconferentie op Bali brak Schwab zondag een lans voor het slopen van de handelsbarrières voor milieuvriendelijke producten en technologieën. Dat idee is een gemeenschappelijk Amerikaans-Europees initiatief. Een dertigtal landen zou daar al mee ingestemd hebben.

jmartynowski

BR>

"Handelsliberaliseringen kunnen een echte bijdrage leveren tot een snellere verspreiding van nieuwe, zuivere technologieën", zei Schwab. Volgens een studie van de Wereldbank kan de handel in zulke producten tot 14 procent stijgen in het geval de tolbarrières worden gesloopt. Ook de nieuwe Australische minister van Handel, Simon Crean, ziet het zo: "De klimaatverandering en de oplossingen daarvoor creëren grote mogelijkheden voor de handel en het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen".

Schwab waarschuwde ervoor om in naam van de bescherming van het klimaat nieuwe handelsbarrières op te richten, bijvoorbeeld om beperkingen op te leggen op de handel in goederen die met een hoge CO2-factor zijn vervaardigd. "Dat leidt gemakkelijk tot verdoken protectionisme, wat zowel de doelstellingen voor het milieu als die voor de economie ondergraaft".