Na Kyoto nu ook Bali: het kan de VS geen moer schelen

Print
De klimaatconferentie in Bali stuit op verzet van de Verenigde Staten en Japan. De Amerikaanse afgevaardigde Harlan Watson haalde zijn schouders op. Daarmee lijkt het scenario van Kyoto zich te herhalen en kunnen twijfelende landen zich verstoppen achter Uncle Sam.
Ruin tweehonderd deskundigen hebben donderdag op de klimaattop op Bali de noodklok geluid over de gevolgen van de opwarming van de aarde. Maar de delegatie van de Verenigde Staten, de belangrijkste tegenstander van verplichte verlagingen van de uitstoot van broeikasgassen, was nauwelijks onder de indruk. De deskundigen riepen in een verklaring op tot een reductie van 50 procent in de emissie van broeikasgassen in 2050.

De aanbeveling was opvallend, omdat wetenschappers zich meestal beperken tot het presenteren van hun bevindingen en het opstellen van beleid aan de politici overlaten. Het momenteel geldende Kyoto-verdrag verplicht 36 industrielanden om de schadelijke gassen met een bescheiden 5 procent terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990.

"Waar deze verklaring op neerkomt is het afgeven van een duidelijke boodschap. Ze heeft het gewicht van de wetenschappelijke gemeenschap achter zich", zei een woordvoerder van de groep deskundigen, de Australische klimatoloog Matthew England. "Het betekent dat we de wijze waarop we deze planeet van energie voorzien radicaal moeten wijzigen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen zo snel als we kunnen reduceren." Nietsdoen betekent onvermijdelijk een stijging van de temperatuur, die zal leiden tot vernietigende overstromingen, droogtes en andere natuurrampen.

De Verenigde Staten is de enige industriële grootmacht die het Kyoto-verdrag afwijst. Met Japan stelt het land voor dat in de opvolger van het Kyoto-verdrag vrijwillige reducties worden opgenomen, omdat verplichte reductiedoelen een bedreiging zouden vormen voor de economische groei. Die groei brengt weer geld op om technologie te ontwikkelen waarmee de klimaatveranderingen bestreden kunnen worden, zo luidt de redenering.

De klimaatconferentie is in twee kampen uiteen gevallen. De overgrote meerderheid steunt de invoering van verplichte reducties, maar de VS en Japan verzetten zich hiertegen. Niettemin sprak een Amerikaanse senaatscommissie zich woensdag uit voor de wettelijke beperking met 70 procent van de vervuiling door elektriciteitscentrales en de vervoers- en productiesectoren in 2050. De complete Senaat zal zich nog uitspreken over het wetsvoorstel.

Amerikaanse functionarissen zeiden dat noch de activiteit in de Senaat noch de beslissing eerder deze week van de Amerikaanse bondgenoot Australië om het Kyoto-verdrag te ondertekenen zal leiden tot een wijziging in het standpunt van Washington. De Amerikaanse afgevaardigde Harlan Watson haalde zijn schouders op over de verklaring van de deskundigen en liet doorschemeren meer vertrouwen te hebben in het IPCC, de wetenschappelijke groep die dit jaar samen met Al Gore de Nobelprijs voor de vrede kreeg. "Bij het IPCC zijn duizenden wetenschappers betrokken. Dit is de mening van tweehonderd", zei hij.
Nu in het nieuws