"Zelfdovende" sigaret weldra verplicht in Europa

Print
Binnen twee tot drie jaar zouden alle in Europa verkochte sigaretten zo uitgerust moeten zijn dat ze snel doven wanneer ze brandend achtergelaten worden. De verplichting moet de risico's op het ontstaan van brand als de rokers vergeten hun peuk te doven, beperken.
De lidstaten van de Europese Unie hebben de Europese Commissie donderdag de opdracht gegeven om onderhandelingen op te starten met de sigarettenfabrikanten om dergelijke veiligheidsmaatregel op te leggen in Europa.

Het papieren omhulsel van de "fire-saver cigarette" is op twee of drie plaatsen iets dikker. Dankzij de verdikking wordt de verbranding van tabak automatisch gestopt bij vergeten of weggesmeten sigaretten.

De sigaret is de belangrijkste oorzaak van branden in huis. Volgens cijfers uit veertien Europese landen heeft de sigaret tussen 2005 en 2007 geleid tot niet minder dan 11.000 branden. Daarbij vielen 520 doden en 1.600 gewonden.

Voorts zou 15 tot 30 procent van de bosbranden die de voorbije jaren woedden in Europa, te wijten zijn aan nalatigheid, vaak in de vorm van een achtergelaten sigaret of een brandende lucifer.

De verplichting sigaretten uit te rusten met het zelfdovende systeem geldt al in vijf Amerikaanse staten en in Canada. Zeventien andere staten in de VS en Australië zullen het vanaf 2010 verplicht maken. Volgens een Canadese studie betekent de maatregel voor de fabrikanten een meerkost van slechts 0,08 tot 0,16 procent en vermindert hij het risico op branden aanzienlijk.
Nu in het nieuws