EU-Parlement keurt strengere wapenwet goed

Print
Het Europees Parlement (EP) heeft woensdag een nieuwe, strengere wapenrichtlijn goedgekeurd. Personen beneden de 18 jaar zullen geen vuurwapens meer mogen kopen. Verder wordt de traceerbaarheid beduidend aangescherpt. Ook zullen de lidstaten gedurende 20 jaar de gegevens in een centraal wapenregister moeten opslaan. Tenslotte komt er een Europees wapenpaspoort. "Het wordt nu mogelijk", aldus bevoegd EU-Commissaris Günter Verheugen, "om de burgers beter tegen de ongecontroleerde wapentraffiek te beschermen".
Dank zij de richtlijn komen er nu over de hele Unie striktere minimumnormen. Uiteraard, zo stelde Verheugen tijdens een persconferentie in het EP, "staat het de lidstaten vrij om verder te gaan en nog strengere normen te formuleren". Verheugen sprak de hoop uit dat de lidstaten dat ook echt zullen doen.

Eén van de blikvangers is alleszins dat de jongeren beneden de 18 jaar geen toelating krijgen om vuurwapens te kopen. Ook worden de voorwaarden verstrengd die jongeren de toelating geven om zulke wapens op schietstanden of voor de jacht te gebruiken.
Voorafgaande toelating van de ouders wordt een must.

De traceerbaarheid wordt eveneens opgetrokken. Zo komt er een Europees paspoort, waarvan de erkenning in de hele Unie gewaarborgd wordt. Een nationaal wapenregister moet alle essentiële gegevens, zoals het fabricagenummer, het kaliber, de verkoper en de respectieve eigenaars, gedurende 20 jaar bijhouden. Die klus moet ten laatste eind 2014 afgerond zijn en politie en gerecht moeten er toegang toe hebben.

Europarlementariër Mia De Vits wijst er in een persmededeling op dat dit extra-werk voor het Belgisch wapenregister betekent. Volgens de Belgische wet hoeven de gegevens slechts 5 jaar te worden bijgehouden. De Vits vraagt zich af hoe het Belgisch register, dat nu reeds in het vele werk verdrinkt, dit extra-werk zal kunnen klaren.

Overigens vreest De Vits dat de omzetting van de richtlijn in de Belgisch wetgeving, wegens de formatiecrisis, veel vertraging zal oplopen. EU-Commissaris Verheugen hoopt alleszins dat de omzetting in de hele Unie ten laatste in 2009 een feit zal zijn. Het is de bedoeling dat de tekst die het EP donderdag goedkeurde, in december het fiat van de Europese ministerraad krijgt. De richtlijn zou dan in januari in het "Officieel journaal" gepubliceerd kunnen worden.
Nu in het nieuws