Klimaatconferentie Bali "hyperbelangrijke bijeenkomst"

Print
De VN-klimaatconferentie op het Indonesische eiland Bali is "hyperbelangrijk". Dat zegt Bram Claeys, de klimaatspecialist van milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) een aantal dagen voor zijn vertrek naar Bali. Toch waarschuwt Claeys dat ze geen verkeerde verwachtingen mogen scheppen. "Er zal geen volledig afgerond akkoord uit de bus komen voor een vervolg op Kyoto", zegt Claeys.
Het vervolg op het Kyotoprotocol, dat in 2012 afloopt, moet in 2009 klaar zijn zodat er zich geen lacune vormt na 2012. Claeys vergelijkt dit proces met het bouwen van een huis. "In Bali moeten we het grondplan uittekenen en het bouwmateriaal kiezen. Tegen 2009, op de klimaattop in Kopenhagen, moet het gebouw er staan en moeten we de sleutel krijgen zodat we na 2012 helemaal kunnen verhuizen", legt Claeys uit.

Volgens de visie van Claeys rest er dus nog twee jaar en dat is "ontzettend weinig". "Zeker als je ziet wat we nog maar verwezenlijkt hebben sinds de top van 2005 in het Canadese Montréal".

Claeys vindt dat er in Bali een akkoord moet komen over de zogenaamde "bouwblokken", waar in de twee volgende jaren op voortgewerkt moet worden. Zo moet er een gemeenschappelijke visie afgesproken worden over wat het betekent om klimaatverandering tegen te houden. De BBL wil samen met de Europese leiders dat de temperatuurstijging op aarde de 2°C niet overschrijdt. "Maar andere landen hebben zich daar nog niet over uitgesproken", vindt Claeys. Toch heeft de BBL-man ook kritiek op de Europese en Belgische politici. "Ze zijn te weinig bezig met de periode na 2012".

Hij heeft het moeilijk met de uitspraken van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) die uitpakte met het feit dat de uitstoot van CO2 in Vlaanderen nu onder het niveau van 1990 zit, het referentiejaar voor Kyoto. "Onze uitstoot zal na 2010 opnieuw stijgen. Het is niet omdat we nu onder het niveau van 1990 zitten dat we de doelstellingen van Kyoto halen".

Volgens Claeys is het belangrijk dat aan het onder controle houden van de opwarming van de aarde een reductie van de CO2-uitstoot gekoppeld wordt. Voor de industrielanden een vermindering van 25 tot 40 procent tegen 2020 en een wereldwijde daling van 50 pct tegen 2050. "We hopen dat dit bekrachtigd wordt tijdens de algemene vergadering (slotverklaring) in Bali".

Andere belangrijke punten die tijdens de komende klimaattop volgens de milieuorganisatie de nodige aandacht verdienen, zijn de strijd tegen de ontbossing en de "adaptatie aan de klimaatverandering" in de ontwikkelingslanden. "We moeten er ons ook tegen verdedigen en dat kost geld!", waarschuwt Claeys. "Het probleem is dat we er zeer weinig ervaring mee hebben". De industrielanden moeten zich in Bali, volgens Claeys, financieel engageren tegen de gevolgen voor het klimaat. "Dan zijn de ontwikkelingslanden duidelijk vragende partij om in het post-Kyotoprotocol te stappen", weet Claeys.

Om onder meer de economisch snel groeiende BRIC-landen (Brazilië, Rusland India en China) mee te krijgen, moeten bepaalde landen verschillende doelstellingen krijgen. Zo zou het voor China in eerste instantie voldoende zijn om er propere technologie te gebruiken en pas later echte doelstellingen op te leggen. Claeys waarschuwt ook voor een aantal "bouwblokken" die zeker niet in het post-Kyotoprotocol mogen staan. Kernenergie moeten we volgens Claeys absoluut vermijden en er moet ook zeer voorzichtig worden omgesprongen met biobrandstoffen.

Tijdens de klimaatconferentie in Bali brengt Claeys dagelijks verslag uit op zijn webblog.
Nu in het nieuws